۲۴ مهر ۱۳۹۸

۸۵۳

شبکه ۱
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۵
۶ بهمن ۱۳۹۸ - الناز قندفروش
۶ بهمن ۱۳۹۸ - الناز قندفروش
۵۸۶
۵ بهمن ۱۳۹۸-حسین احمدی-ابوالفضل حسنی پور
۵ بهمن ۱۳۹۸-حسین احمدی-ابوالفضل حسنی پور
۳۰۱
۲ بهمن ۱۳۹۸-مجتبی مطیع-محمد علی میرزابابایی
۲ بهمن ۱۳۹۸-مجتبی مطیع-محمد علی میرزابابایی
۳۴۲
۱ بهمن ۱۳۹۸ - عزیز حسینی - امیرعباس تقی پور
۱ بهمن ۱۳۹۸ - عزیز حسینی - امیرعباس تقی پور
۴۱۵
۳۰ دی ۱۳۹۸ - جواد صمیمی - محسن توکلی نجف آبادی
۳۰ دی ۱۳۹۸ - جواد صمیمی - محسن توکلی نجف آبادی
۴۱۰
۲۹ دی ۱۳۹۸-مهدی معمارزاه-محمد نخعی
۲۹ دی ۱۳۹۸-مهدی معمارزاه-محمد نخعی
۳۴۵
۲۸ دی ۱۳۹۸ - محمد بتویی - دکتر حجت الله عبدالملکی
۲۸ دی ۱۳۹۸ - محمد بتویی - دکتر حجت الله عبدالملکی
۴۰۴
۲۵ دی ۱۳۹۸ - نورالله بزرگی - سارا قادری - محمود مالکی
۲۵ دی ۱۳۹۸ - نورالله بزرگی - سارا قادری - محمود مالکی
۵۱۵
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ابوالفضل حاج اکبری - دلبر مهرزاد
۲۴ دی ۱۳۹۸ - ابوالفضل حاج اکبری - دلبر مهرزاد
۴۰۷
۲۳ دی ۱۳۹۸-هادی داوودی-مهدی نجاتی
۲۳ دی ۱۳۹۸-هادی داوودی-مهدی نجاتی
۳۷۲
۲۲ دی ۱۳۹۸ - محسن شریعتی  - سید مهدی کرمانی
۲۲ دی ۱۳۹۸ - محسن شریعتی - سید مهدی کرمانی
۴۰۵
۲۱ دی ۱۳۹۸ - علیرضا رضایی عارف
۲۱ دی ۱۳۹۸ - علیرضا رضایی عارف
۳۱۱
۱۹ دی ۱۳۹۸ - محمد عینعلی - حسین رضوانی
۱۹ دی ۱۳۹۸ - محمد عینعلی - حسین رضوانی
۱۷۵
۱۱ دی ۱۳۹۸-ابراهیم آسیایی فرد - حسن اسماعیلی
۱۱ دی ۱۳۹۸-ابراهیم آسیایی فرد - حسن اسماعیلی
۳۳۶
پیگیری مشکلات تولید - ۱۰ دی ۱۳۹۸
پیگیری مشکلات تولید - ۱۰ دی ۱۳۹۸
۴۷
۱۰ دی ۱۳۹۸ - اصغر رحیمی و شهرام جامه بزرگی / بهزاد سیف الله پور و همسرش
۱۰ دی ۱۳۹۸ - اصغر رحیمی و شهرام جامه بزرگی / بهزاد سیف الله پور و همسرش
۴۰۴
پیگیری مشکلات تولید - ۸ دی ۱۳۹۸
پیگیری مشکلات تولید - ۸ دی ۱۳۹۸
۲۷۰
۸ دی ۱۳۹۸-غلامرضا ابراهیمی - محمد راستگو مقدم
۸ دی ۱۳۹۸-غلامرضا ابراهیمی - محمد راستگو مقدم
۳۲۰
۷ دی ۱۳۹۸ - احمد قادری و امید شفاهی فر
۷ دی ۱۳۹۸ - احمد قادری و امید شفاهی فر
۳۹۷
۴ دی ۱۳۹۸ - محسن محمدعلی نژاد - نیلوفر عاکفیان
۴ دی ۱۳۹۸ - محسن محمدعلی نژاد - نیلوفر عاکفیان
۵۱۷
۳ دی ۱۳۹۸ - علیرضا شهبازی - بهمن افشار
۳ دی ۱۳۹۸ - علیرضا شهبازی - بهمن افشار
۳۷۳
۲ دی ۱۳۹۸ - حمید رستمی - مجتبی رحیم زاده
۲ دی ۱۳۹۸ - حمید رستمی - مجتبی رحیم زاده
۵۰۳
۱ دی ۱۳۹۸ - مسعود حسینی و جواد صفری
۱ دی ۱۳۹۸ - مسعود حسینی و جواد صفری
۴۰۷
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - مهدی سپهری و محمد سالک موسوی
۲۷ آذر ۱۳۹۸ - مهدی سپهری و محمد سالک موسوی
۴۴۴
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - محمد عبد االرحیم زاده و بهرام مقتدر
۲۶ آذر ۱۳۹۸ - محمد عبد االرحیم زاده و بهرام مقتدر
۴۲۲
۲۵ آذر ۱۳۹۸ - حامد خرمی و هادی رجبی
۲۵ آذر ۱۳۹۸ - حامد خرمی و هادی رجبی
۶۷۷
۲۴ آذر ۱۳۹۸- بهار حاجی سید جوادی و سید رضا موحدی
۲۴ آذر ۱۳۹۸- بهار حاجی سید جوادی و سید رضا موحدی
۴۵۱
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - علی امیر پور و حامد کبریایی زاده
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - علی امیر پور و حامد کبریایی زاده
۵۷۴
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - مهدی احمدی و گل بهار رحمان نیا
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - مهدی احمدی و گل بهار رحمان نیا
۴۸۷
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - پیمان مشهدی زاده و مریم سازور
۱۹ آذر ۱۳۹۸ - پیمان مشهدی زاده و مریم سازور
۱,۰۷۵