به آتش کشیده شدن مسجد جامع کرمان به دست رژیم پهلوی

۳۳۱

شبکه خبر
۲۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۳:۵۲