بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برترعلمی

۶۷۸

شبکه ۱
۲۳ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۵۷
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش دوم
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش دوم
۴۰۶
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش اول
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش اول
۲۹۰
پیرامون شخصیت مرحوم سید مصطفی رضوان الله تعالی
پیرامون شخصیت مرحوم سید مصطفی رضوان الله تعالی
۸۲۴
بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت ورزش
بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت ورزش
۴۹۲
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر پاکستان
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر پاکستان
۹۰۰
نخبگان پاره تن کشور هستند
نخبگان پاره تن کشور هستند
۱,۳۵۵
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۴۳۸
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۵۲۷
بيانات مقام معظم رهبری درخصوص شهدا
بيانات مقام معظم رهبری درخصوص شهدا
۳۰۹
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس
۳۰۹
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نقش زنان در دفاع مقدس
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نقش زنان در دفاع مقدس
۷۸۸
مذاکره با آمریکا نخواهد شد
مذاکره با آمریکا نخواهد شد
۱,۱۴۲
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
۵۸۳
سخنان رهبری در مورد شهيد رجایی و باهنر
سخنان رهبری در مورد شهيد رجایی و باهنر
۵۷۹
بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت مسئله ی سلامت
بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت مسئله ی سلامت
۵۹۵
پیام مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی
پیام مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی
۴۸۷
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال
۳۹۹
روز عرفه
روز عرفه
۳۱۴
راهیان نور غرب و شمالغرب کشور
راهیان نور غرب و شمالغرب کشور
۴۱۲
بلایی به نام نقدینگی
بلایی به نام نقدینگی
۵۷۴
آمریکا دشمن جنایتکار
آمریکا دشمن جنایتکار
۷۳۳