گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
گل دوم پرتغال به لوکزامبورگ (رونالدو)
۱۵,۱۱۷
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
گل اول پرتغال به لوکزامبورگ (فرناندس)
۷,۱۲۱
لوکزامبورگ - پرتغال
لوکزامبورگ - پرتغال
۳,۲۳۴
ایرلند - هلند
ایرلند - هلند
۳,۵۲۶
گل سوم بلژیک به روسیه
گل سوم بلژیک به روسیه
۶,۷۶۶
گل دوم بلژیک به روسیه
گل دوم بلژیک به روسیه
۴,۷۰۸
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
گل دیدنی تورگان هازارد برابر روسیه
۶,۲۳۲
روسیه - بلژیک
روسیه - بلژیک
۱,۸۲۱
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
گل سوم ایتالیا به بوسنی ( آندره آ بلوتی )
۱۷,۶۵۶
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
گل دوم ایتالیا به بوسنی ( لورنزو اینسینیه )
۷,۰۷۴
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
گل اول ایتالیا به بوسنی ( فرانچسکو آچربی )
۴,۴۰۴
بوسنی - ایتالیا
بوسنی - ایتالیا
۳۱,۰۶۶
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
گل اول اسپانیا به سوئد ( رودریگو )
۱۰,۰۳۲
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
گل اول سوئد به اسپانیا ( مارکوس برگ )
۷,۵۲۶
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
گل ترکیه به فرانسه (کان آیهان)
۱۱,۹۹۷
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
گل فرانسه به ترکیه (اولیویه ژیرو)
۸,۱۹۱
فرانسه - ترکیه
فرانسه - ترکیه
۳,۱۰۷
استونی - آلمان
استونی - آلمان
۵,۸۹۰
بلاروس - هلند
بلاروس - هلند
۳,۹۴۳
گل اول نروژ به اسپانیا ( جاشوآ کینگ - پنالتی )
گل اول نروژ به اسپانیا ( جاشوآ کینگ - پنالتی )
۱۰,۹۸۴
گل اول اسپانیا به نروژ ( سائول نیگز )
گل اول اسپانیا به نروژ ( سائول نیگز )
۷,۳۸۱
نروژ - اسپانیا
نروژ - اسپانیا
۶,۸۱۲
گل اول دانمارک به سوییس ( یوسف پولسن )
گل اول دانمارک به سوییس ( یوسف پولسن )
۸,۱۹۴
دانمارک - سوییس
دانمارک - سوییس
۲,۷۹۱
گل دوم جمهوری چک به انگلیس (اوتراسک)
گل دوم جمهوری چک به انگلیس (اوتراسک)
۶,۵۸۲
گل اول جمهوری چک به انگلیس (جاکوب برابچ)
گل اول جمهوری چک به انگلیس (جاکوب برابچ)
۵,۴۵۱
گل انگلیس به جمهوری چک (هری کین - پنالتی)
گل انگلیس به جمهوری چک (هری کین - پنالتی)
۵,۷۳۶
جمهوری چک - انگلیس
جمهوری چک - انگلیس
۲,۱۵۳
گزیده بازی آلمان ۲ - ۴ هلند
گزیده بازی آلمان ۲ - ۴ هلند
۶,۹۵۱