شوق دیدار - بخش ۹

۱۲۱

شبکه سهند
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۹:۳۳
کاروان جاماندگان اربعین تبریز
کاروان جاماندگان اربعین تبریز
۱۲۷
اربعین در ایران
اربعین در ایران
۲۴۹
حسینیه آذربایجانیهای ایران در کربلا
حسینیه آذربایجانیهای ایران در کربلا
۲۶۷
عزاداری آذربایجانی های ایران در کربلای معلی - بخش ۲
عزاداری آذربایجانی های ایران در کربلای معلی - بخش ۲
۹۳۸
مراسم عزاداری اربعین حسینی - مسجد جامع شهر تیمورلو
مراسم عزاداری اربعین حسینی - مسجد جامع شهر تیمورلو
۷۳۸
عزاداری آذربایجانی های ایران در کربلای معلی - بخش ۱
عزاداری آذربایجانی های ایران در کربلای معلی - بخش ۱
۴۶۸
مسیر عاشقی
مسیر عاشقی
۲۳۰
کنگره شعر محرم - کانون بسیج جوانان
کنگره شعر محرم - کانون بسیج جوانان
۸۵
مستند ۳۱۳
مستند ۳۱۳
۱۵۳
اربعین در سال های گذشته
اربعین در سال های گذشته
۱۱۸
کنگره شعر محرم - بیت امام جمعه تبریز
کنگره شعر محرم - بیت امام جمعه تبریز
۴۰۴
عزاداری آذربایجانیهای ایران در کربلای معلی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۲
عزاداری آذربایجانیهای ایران در کربلای معلی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۲
۳۶۷
سوگواره شعر عاشورایی ارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۲
سوگواره شعر عاشورایی ارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۲
۲۲۰
عزاداری آذربایجانی ایران در کربلای معلی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۱
عزاداری آذربایجانی ایران در کربلای معلی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۱
۲۹۵
در مسیر بهشت - مرز مهران - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
در مسیر بهشت - مرز مهران - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۱۱۸
سوگواره شهر عاشورایی ارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۱
سوگواره شهر عاشورایی ارس - ۲۶ مهر ۱۳۹۸ - بخش ۱
۴۴۲
نخل ها نمی میرند - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
نخل ها نمی میرند - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۱۸۶
شوق دیدار - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
شوق دیدار - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۱۲۶
در مسیر بهشت - مرز خسروی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
در مسیر بهشت - مرز خسروی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۹۹
راهپیمایی اربعین حسینی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
راهپیمایی اربعین حسینی - ۲۶ مهر ۱۳۹۸
۹۲
حسینیه آذربایجانیهای ایران - کربلای معلی
حسینیه آذربایجانیهای ایران - کربلای معلی
۳۶۰
کربلا
کربلا
۱۳۶
از حرم تا حرم
از حرم تا حرم
۱۹۹
خدمت حسینی
خدمت حسینی
۶۹
کنگره شعر محرم
کنگره شعر محرم
۸۳
قلک اربعین
قلک اربعین
۱۲۷
نکات مهم پیاده روی اربعین
نکات مهم پیاده روی اربعین
۱۰۱
حسین شهادت می دهد - مراقب تحریف باشیم
حسین شهادت می دهد - مراقب تحریف باشیم
۴۵
در مسیر بهشت - مرز خسروی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
در مسیر بهشت - مرز خسروی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۶۱
طعم عشق - ۲۵ مهر ‌۱۳۹۸
طعم عشق - ۲۵ مهر ‌۱۳۹۸
۷۹