خدمات به زائرین حسینی

۴۳۷

شبکه ۵
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۳:۰۱
فرونشست زمین -ورامین
فرونشست زمین -ورامین
۷۰
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
۱۶۵
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
۲۶۵
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
۲۷۷
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
۳۱۳
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
۲۶۱
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
۴۴
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
۱۳۴
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
۱۷۱
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
۳۶۴
عدم تعریض کوچه شهید فرهمند
عدم تعریض کوچه شهید فرهمند
۱۸۶
کشفیات طرح خیبر ۱۱ - فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
کشفیات طرح خیبر ۱۱ - فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
۳۶۷
مشکلات خانه متروکه-شهریار
مشکلات خانه متروکه-شهریار
۱۴۴
مشکلات اهالی پاکدشت÷
مشکلات اهالی پاکدشت÷
۱۲۸
مشکلات باغداران - دماوند
مشکلات باغداران - دماوند
۱۴۱
مشکلات مسکن مهر گیلاوند
مشکلات مسکن مهر گیلاوند
۱۹۰
مشکلات عمرانی نسیم شهر
مشکلات عمرانی نسیم شهر
۱۴۹
نفوذ آب و نشست ساختمان-رباط کریم
نفوذ آب و نشست ساختمان-رباط کریم
۲۳۰
مشکلات دوربرگردان شریف اباد پاکدشت
مشکلات دوربرگردان شریف اباد پاکدشت
۱۹۹
ورود فاضلاب به باغات کشاورزی - صباشهر
ورود فاضلاب به باغات کشاورزی - صباشهر
۱۱۶
مشکلات عمرانی فاز ۶ پرند
مشکلات عمرانی فاز ۶ پرند
۲۰۹
مشکلات عمرانی فاز ۹ پردیس
مشکلات عمرانی فاز ۹ پردیس
۸۶
دپوی زباله و عدم آسفالت - واوان
دپوی زباله و عدم آسفالت - واوان
۱۹۶
عدم تکمیل واحدها-شهر قدس
عدم تکمیل واحدها-شهر قدس
۱۳۵
مشکلات مالباختگان پروژه ستاره - شهر ری
مشکلات مالباختگان پروژه ستاره - شهر ری
۱۵۲
پیگیری مشکلات شهرک اساتید - پاکدشت
پیگیری مشکلات شهرک اساتید - پاکدشت
۱۱۸
مشکلات کسبه پاساژ بهشتی-اسلامشهر
مشکلات کسبه پاساژ بهشتی-اسلامشهر
۲۵۲
پیشگیری مشکلات واوان اسلامشهر
پیشگیری مشکلات واوان اسلامشهر
۴۳۴
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز-شهریار
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز-شهریار
۴۱۶
مشکلات مسکن مهر پردیس فاز ۱۱
مشکلات مسکن مهر پردیس فاز ۱۱
۲۷۹