نخبگان پاره تن کشور هستند

۱,۳۴۹

شبکه ۱
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۱:۴۱
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش دوم
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش دوم
۳۸۲
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش اول
بیانات رهبر انقلاب در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری ارتش - بخش اول
۲۷۶
پیرامون شخصیت مرحوم سید مصطفی رضوان الله تعالی
پیرامون شخصیت مرحوم سید مصطفی رضوان الله تعالی
۸۲۰
بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت ورزش
بیانات رهبر انقلاب درباره اهمیت ورزش
۴۸۷
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر پاکستان
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخست وزیر پاکستان
۸۹۷
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برترعلمی
بیانات رهبر انقلاب در دیدار با نخبگان و استعدادهای برترعلمی
۶۷۶
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۴۳۱
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
بیانات رهبر انقلاب پیرامون شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه
۵۲۳
بيانات مقام معظم رهبری درخصوص شهدا
بيانات مقام معظم رهبری درخصوص شهدا
۳۰۲
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس
بیانات رهبر انقلاب پیرامون دفاع مقدس
۳۰۸
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نقش زنان در دفاع مقدس
بیانات رهبر انقلاب پیرامون نقش زنان در دفاع مقدس
۷۸۱
مذاکره با آمریکا نخواهد شد
مذاکره با آمریکا نخواهد شد
۱,۱۳۰
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
بیانات رهبر انقلاب پیرامون قیام هفده شهریور ۱۳۵۷
۵۸۱
سخنان رهبری در مورد شهيد رجایی و باهنر
سخنان رهبری در مورد شهيد رجایی و باهنر
۵۶۳
بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت مسئله ی سلامت
بیانات رهبر انقلاب پیرامون اهمیت مسئله ی سلامت
۵۹۲
پیام مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی
پیام مقام معظم رهبری به گروه‌های جهادی
۴۸۱
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال
بیانات رهبر انقلاب در دیدار مدال آوران المپیادهای علمی و اعضای تیم ملی والیبال
۳۹۳
روز عرفه
روز عرفه
۳۱۲
راهیان نور غرب و شمالغرب کشور
راهیان نور غرب و شمالغرب کشور
۴۱۱
بلایی به نام نقدینگی
بلایی به نام نقدینگی
۵۷۴
آمریکا دشمن جنایتکار
آمریکا دشمن جنایتکار
۷۳۱