عبدالله آذری-جواهر ساز

۵۰

شبکه آموزش
۲۲ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۲۲
علیرضا صالحیان - دانشجوی مهندسی مکانیک
علیرضا صالحیان - دانشجوی مهندسی مکانیک
۲۹
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
فرامرز فرمانی-مدرس طراحی لباس
۲۳
باقری-کارمند
باقری-کارمند
۱۵
علیرضا لطفی پور - بازاریاب
علیرضا لطفی پور - بازاریاب
۱۱
رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست
رعنا نوروزی-متخصص محیط زیست
۴۲
بهزاد واحد - قطعه ساز
بهزاد واحد - قطعه ساز
۷
ایمان فرودیان - طراح صحنه و لباس
ایمان فرودیان - طراح صحنه و لباس
۵۳
رعنا نوروزی - متخصص محیط زیست
رعنا نوروزی - متخصص محیط زیست
۳۴
محمد کاظم عراقی - کارشناس محیط زیست
محمد کاظم عراقی - کارشناس محیط زیست
۲۷
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۷۲
حسن میرزا حسینی - سنگ نورد
حسن میرزا حسینی - سنگ نورد
۵۰
پروفسور حسین باهر-فوق تخصص رفتارشناسی
پروفسور حسین باهر-فوق تخصص رفتارشناسی
۱۰۲
محمدکاظم عراقی - کارشناس محیط زیست
محمدکاظم عراقی - کارشناس محیط زیست
۳۵
زهرا رحمانی - دانشجو
زهرا رحمانی - دانشجو
۵۱
محمدرضا حسین پور-دانشجو
محمدرضا حسین پور-دانشجو
۱۰۸
عبدالله آذری-جواهر ساز
عبدالله آذری-جواهر ساز
۶۹
مجتبی کمالی اردکانی-دانشجو
مجتبی کمالی اردکانی-دانشجو
۵۵
امیر عبدالعالی - رزمنده
امیر عبدالعالی - رزمنده
۶۰
محمدرضا نامی-ازفرماندهان موشکی
محمدرضا نامی-ازفرماندهان موشکی
۱۵
آرش صادقیان-کارگردان تئاتر بیمارستانی
آرش صادقیان-کارگردان تئاتر بیمارستانی
۲۸
محمدرضا نامی - از فرماندهان موشکی
محمدرضا نامی - از فرماندهان موشکی
۲۲
وحید مرادی - بدنساز
وحید مرادی - بدنساز
۸۵
محمدرضا حسین پور-دانشجو
محمدرضا حسین پور-دانشجو
۲۳
کریم صفایی-قهرمان تیراندازی کشور
کریم صفایی-قهرمان تیراندازی کشور
۲۹
امیرحسین میرهاشمی-استاد دانشکده دندانپزشکی
امیرحسین میرهاشمی-استاد دانشکده دندانپزشکی
۳۵
سیدمحمدعلی بوترابی-استاد دانشگاه
سیدمحمدعلی بوترابی-استاد دانشگاه
۷
هادی  حسینی مقدم-معلم
هادی حسینی مقدم-معلم
۷۴
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
مصطفی جعفری-استاد دانشگاه
۳۲
محسن میرزایی - کفاش
محسن میرزایی - کفاش
۴۱
آرش صادقیان - کارگردان تئاتر بیمارستانی
آرش صادقیان - کارگردان تئاتر بیمارستانی
۲۵