نشست"فقر شناسی ،تامین اجتماعی و توهم سرمایه خارجی"

1,439

شبکه ۱
19 مهر ماه 1398
09:50
مصباح و دموکراسی
مصباح و دموکراسی
۵۶۲
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
نشست برای پاسخ به"سنی وهابی"و "شیعه لندنی"
۸۸۱
حجاب ، دفاع از عشق
حجاب ، دفاع از عشق
۸۱۱
سنگر علم و وفاداری
سنگر علم و وفاداری
۵۸۶
۵ دی ۱۳۹۹
۵ دی ۱۳۹۹
1,154
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
نشست نقش ایران اسلامی در تاریخ پرستاری و پزشکی
۸۴۹
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
دوراهی "ما نمی‌توانیم" یا "نوآوری و خودباوری" ؟
۵۱۱
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
چگونه مبارزه و ایمان به قمار برد و باخت تبدیل می شود
۹۵۶
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
قانون اساسی و پاسخگویی ولی فقیه
1,025
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
ظاقت بسیجی شدن، قدرت انقلابی ماندن
۸۶۰
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
چگونه از تفاوت ها وحدت بسازیم
2,553
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
موانع امت سازی را از سر راه برداریم
۷۴۰
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
سالگرد تبعید امام و فتح لانه جاسوسی
1,288
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
نشست "وحدت منطقی" یا "مصالحه از سر شکاکیت"
۸۰۹
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
نخستین قرارداد اجتماعی با دگراندیشان در سنت پیامبر(ص)
۷۵۴
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
از این سفر چه ها آموختیم؟ پیاده روی اربعین از نجف تا کربلا ۱۳۹۶
1,284
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
نشست"جهان ناامن و نظام جنگلی مدرن"
1,013
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
درست بودن در منطق امام حسن مجتبی (ع) - شیعه شناسی : شیعه آرام اما درگیر
1,077
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
مراسم تشیع بقایای پیکر مقدس سی غواص دست بسته کربلای ۴
۹۴۴
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
نشست "هنر غیر ارزشی" ابزار زیبا در خدمت اهداف زشت
۷۳۱
نماز جمعه از طالقانی تا ...؟ - رسانه خداو مردم ، کرسی آگاهی ، آزادی و عدل
نماز جمعه از طالقانی تا ...؟ - رسانه خداو مردم ، کرسی آگاهی ، آزادی و عدل
1,391
امام سجاد (ع) و عاشورای معرفتی پس از حسین (ع)
امام سجاد (ع) و عاشورای معرفتی پس از حسین (ع)
1,185
سه نسبت عاشورایی(با خدا،خلق،خثم )
سه نسبت عاشورایی(با خدا،خلق،خثم )
۹۶۶
پیام به سیاهان آمریکا ، چگونه انقلاب کنیم ؟
پیام به سیاهان آمریکا ، چگونه انقلاب کنیم ؟
1,200
نشست (چرا غدیر خشک نخواهد شد؟)، عید غدیر مشهد مقدس
نشست (چرا غدیر خشک نخواهد شد؟)، عید غدیر مشهد مقدس
1,148
بزرگداشت شهدای حج خونین
بزرگداشت شهدای حج خونین
1,299
زنده باد عشق
زنده باد عشق
1,846
خطر سکولاریزم در حوزه
خطر سکولاریزم در حوزه
1,164
نشست"قرارداد برجام با گروه ۵+۱"
نشست"قرارداد برجام با گروه ۵+۱"
1,491
ضرورت باز هم تحول در سازمان قضاوت
ضرورت باز هم تحول در سازمان قضاوت
۷۱۰