چند جمله کاربردی در معاشرت (تعارف و تشکر)

۳۷۹

شبکه خبر
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۳:۵۱