زیارت ارباب فقط عشق میشناسد - ۱۸ مهر ۱۳۹۸

۸۵

شبکه فارس
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۲:۵۵
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
۳۴۳
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
۲۷۹
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
۲۲۹
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
۲۱۷
شیراز-۲۸ صفر
شیراز-۲۸ صفر
۲۲۲
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
۲۱۸
سوگ عرشیان
سوگ عرشیان
۲۲۷
خاتم عشق
خاتم عشق
۲۱۲
در محضر خورشید
در محضر خورشید
۲۳۸
آش نذری ۸۶ تنی
آش نذری ۸۶ تنی
۳۴۲
شیراز ۲۸ صفر
شیراز ۲۸ صفر
۲۴۷
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
۲۶۳
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
۲۸۳
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۶۸
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۸۳
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۵۶
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۳۰۸
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۳۰۳
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۳۲۱
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۱۸
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۴
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۸۶
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۵۱
اربعین حسینی -  اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۹
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۰
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۴۴
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۰۳
برپایی موکب و خدمت به زائران  - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
برپایی موکب و خدمت به زائران - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۲۳
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۹۸
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۳۹