شرح پریشانی

۶۹

شبکه سهند
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۳:۲۴
سردار در کلام شاعران آذربایجان
سردار در کلام شاعران آذربایجان
۷۶
سردار در کلام شاعران آذربایجان، خدیجه رضاپور - ۲۶ دی ۱۳۹۸
سردار در کلام شاعران آذربایجان، خدیجه رضاپور - ۲۶ دی ۱۳۹۸
۹۸
همایش ملی شهدای ۲۷ دی - ۲۶ دی ۱۳۹۸
همایش ملی شهدای ۲۷ دی - ۲۶ دی ۱۳۹۸
۵۳
سردار در کلام شاعران آذربایجان
سردار در کلام شاعران آذربایجان
۱۵۳
تجدید میثاق اهالی هنر با سردار سلیمانی
تجدید میثاق اهالی هنر با سردار سلیمانی
۵۹
شرح پریشانی
شرح پریشانی
۳۹
شب شعر بصیرت - ۱۱ دی ۱۳۹۸
شب شعر بصیرت - ۱۱ دی ۱۳۹۸
۵۴
شب شعر بصیرت - کریمی مراغه ای
شب شعر بصیرت - کریمی مراغه ای
۱۰۳
شب شعر بصیرت  - ۱۱ دی ۱۳۹۸
شب شعر بصیرت - ۱۱ دی ۱۳۹۸
۱۰۵
شرح پریشانی - ۱۱ دی ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۱۱ دی ۱۳۹۸
۳۱
شب شعر بصیرت
شب شعر بصیرت
۸۵
شرح پریشانی - ۸ دی ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۸ دی ۱۳۹۸
۲۰
شرح پریشانی - ۶ دی ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۶ دی ۱۳۹۸
۶۷
شرح پریشانی - ۵ دی ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۵ دی ۱۳۹۸
۲۷
ونسان ون گوگ - ۲ دی ۱۳۹۸
ونسان ون گوگ - ۲ دی ۱۳۹۸
۲۷
شرح پریشانی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۲۳ آذر ۱۳۹۸
۶۵
شرح پریشانی - ۲۰ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۶۰
شرح پریشانی - ۱۷ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۱۷ آذر ۱۳۹۸
۸۴
شرح پریشانی - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۱۴ آذر ۱۳۹۸
۸۲
شرح پریشانی - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۱۱ آذر ۱۳۹۸
۷۵
تبریز - موزه شهرداری
تبریز - موزه شهرداری
۱۵۰
شرح پریشانی - ۸ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۸ آذر ۱۳۹۸
۱۱۸
شرح پریشانی - ۵ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۵ آذر ۱۳۹۸
۱۰۶
شرح پرشیایی
شرح پرشیایی
۱۳۳
افتتاحیه نمایشگاه توانمندی جهادگران اقتصاد مقاومتی
افتتاحیه نمایشگاه توانمندی جهادگران اقتصاد مقاومتی
۱۷۱
شرح پریشانی - ۲ آذر ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۲ آذر ۱۳۹۸
۷۸
شرح پریشانی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۲۹ آبان ۱۳۹۸
۹۱
شرح پریشانی - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
۱۶۴
شرح پریشانی - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
شرح پریشانی - ۲۸ آبان ۱۳۹۸
۱۱۹
موزه فرش ایران - تهران
موزه فرش ایران - تهران
۱۵۸