انتخابی جام جهانی ، سوییس - روسیه

۱,۳۴۰

انتخابی جام جهانی ، سوییس - روسیه
۱۸ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۱:۳۹
انتخابی جام جهانی ، لهستان - آلمان
انتخابی جام جهانی ، لهستان - آلمان
۱,۴۶۳
بلاروس - پرتغال
بلاروس - پرتغال
۹۰۰
انتخابی جام جهانی ، ایتالیا - بلاروس
انتخابی جام جهانی ، ایتالیا - بلاروس
۷۵۵
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، پرتغال - لهستان
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، پرتغال - لهستان
۱,۰۸۷
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، روسیه - مولداوی
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، روسیه - مولداوی
۱,۳۲۰
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، ایتالیا - لهستان
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، ایتالیا - لهستان
۱,۹۱۶
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، پرتغال - لیتوانی
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، پرتغال - لیتوانی
۲,۱۸۲
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، ایتالیا - قزاقستان
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، ایتالیا - قزاقستان
۱,۷۷۵
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، فرانسه - بلاروس
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، فرانسه - بلاروس
۲,۰۹۳
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، سوییس - ترکیه
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، سوییس - ترکیه
۱,۷۹۶
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، آذربایجان - مجارستان
انتخابی جام جهانی روسیه ۲۰۱۹ ، آذربایجان - مجارستان
۲,۵۳۸
لیگ اروپا پرتغال ۲۰۱۹ ، اوکراین - سوییس
لیگ اروپا پرتغال ۲۰۱۹ ، اوکراین - سوییس
۲,۳۴۲
مرحله گروهی لیگ اروپا پرتغال ۲۰۱۹ ، گرجستان - بلغارستان
مرحله گروهی لیگ اروپا پرتغال ۲۰۱۹ ، گرجستان - بلغارستان
۱,۶۸۸
انتخابی اروپا ۲۰۱۹ ، اسپانیا - ترکیه
انتخابی اروپا ۲۰۱۹ ، اسپانیا - ترکیه
۲,۸۰۹
انتخابی ورزش های ساحلی اروپا اسپانیا  ۲۰۱۹ / پرتغال - قزاقستان
انتخابی ورزش های ساحلی اروپا اسپانیا ۲۰۱۹ / پرتغال - قزاقستان
۳,۹۱۴
انتخابی بازی های جهانی اسپانیا ۲۰۱۹ ، روسیه - نروژ
انتخابی بازی های جهانی اسپانیا ۲۰۱۹ ، روسیه - نروژ
۲,۶۹۲
انتخابی بازی های جهانی اسپانیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - یونان
انتخابی بازی های جهانی اسپانیا ۲۰۱۹ ، ایتالیا - یونان
۳,۰۸۵
انتخابی بازی های جهانی اسپانیا ۲۰۱۹ ، سوئیس - آلمان
انتخابی بازی های جهانی اسپانیا ۲۰۱۹ ، سوئیس - آلمان
۳,۲۹۰