مراسم پیاده روی اربعین حسینی ۹۸ - کوی علوی

۱,۶۷۴

مراسم پیاده روی اربعین حسینی ۹۸ - کوی علوی
۱۷ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۲۸
طریق الحسین
طریق الحسین
۱۹۱
مدیون توام
مدیون توام
۱۵۳
ابومنتظر - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
ابومنتظر - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۷۹
کوله پشتی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
کوله پشتی - ۲۵ مهر ۱۳۹۸
۱۹
با کاروان حسینی - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
با کاروان حسینی - ۲۴ مهر ۱۳۹۸
۱۰۵
ارتباط مستقیم - اندیمشک - یادمان شهدای گمنام
ارتباط مستقیم - اندیمشک - یادمان شهدای گمنام
۲۳۳
نکات بهداشتی و پزشکی برای زائرین اربعین
نکات بهداشتی و پزشکی برای زائرین اربعین
۷۳
ارتباط مستقیم - مرز چذابه
ارتباط مستقیم - مرز چذابه
۹۵
ارتباط مستقیم - اندیمشک - یادمان شهدای گمنام
ارتباط مستقیم - اندیمشک - یادمان شهدای گمنام
۱۱۱
ارتباط مستقیم - مرز چذابه
ارتباط مستقیم - مرز چذابه
۱۹۲
به پای تو
به پای تو
۹۳
به پای تو - ۲۳ مهر ‌۱۳۹۸
به پای تو - ۲۳ مهر ‌۱۳۹۸
۵۹
یادمان شهدا - اندیمشک
یادمان شهدا - اندیمشک
۹۴
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - ۲۳ مهر ۱۳۹۸
۱۸۳
مسیر نجف به کربلا - عمود ۲۸۵
مسیر نجف به کربلا - عمود ۲۸۵
۱۹۲
خادم الحسین - ۲۳ مهر ‌۱۳۹۸
خادم الحسین - ۲۳ مهر ‌۱۳۹۸
۱۰۷
۶ کیلئمتر
۶ کیلئمتر
۷۵
خدمات بهداشتی درمانی به زائرین اربعین - بخش ۳
خدمات بهداشتی درمانی به زائرین اربعین - بخش ۳
۱۵۱
محور ابا عبدالله
محور ابا عبدالله
۷۳
ارتباط با نجف اشرف - راهپیمایی اربعین
ارتباط با نجف اشرف - راهپیمایی اربعین
۹۵
در مسیر چذابه
در مسیر چذابه
۱۴۴
خدمات بهداشتی درمانی به زائرین اربعین - بخش ۲
خدمات بهداشتی درمانی به زائرین اربعین - بخش ۲
۲۸
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - بخش ۳
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - بخش ۳
۱۰۵
خدمات بهداشتی درمانی به زائرین اربعین - بخش ۱
خدمات بهداشتی درمانی به زائرین اربعین - بخش ۱
۸۴
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - بخش ۲
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - بخش ۲
۱۱۵
مسیر عاشقی
مسیر عاشقی
۱۰۹
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - بخش ۱
پیاده روی اربعین حسینی - مرز چذابه - بخش ۱
۱۳۰
نسل عاشورایی - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
نسل عاشورایی - ۲۲ مهر ۱۳۹۸
۷۰
پیاده تا عرش
پیاده تا عرش
۱۰۱
عطش
عطش
۳۸۸