مجموعه فوق لیسانسه ها بزودی از شبکه سه سیما


شبکه ۳
16 مهر ماه 1398
14:06
قسمت ۱ - تغییرات اساسی
قسمت ۱ - تغییرات اساسی
228,981
امتحان دادن حبیب
امتحان دادن حبیب
72,891
دابسمش حبیب
دابسمش حبیب
75,628
قسمت ۲ - مامان خانم بستنی می خواد
قسمت ۲ - مامان خانم بستنی می خواد
123,836
درگیری با زورگیر
درگیری با زورگیر
61,898
قسمت ۳ - حبیب قهرمان
قسمت ۳ - حبیب قهرمان
118,582
قسمت ۴ - کی زده؟
قسمت ۴ - کی زده؟
110,366
قسمت ۵ - اژدها وارد میشود
قسمت ۵ - اژدها وارد میشود
141,265
لحظه وارد شدن اژدها
لحظه وارد شدن اژدها
103,188
قسمت ۶ - کی بیشتر می ارزه
قسمت ۶ - کی بیشتر می ارزه
148,467
قسمت ۷ - کی گفت شام می خوری؟
قسمت ۷ - کی گفت شام می خوری؟
183,406
قسمت ۸ - مدیریت بحران
قسمت ۸ - مدیریت بحران
139,759
قسمت ۹ - چند روایت از یک حادثه
قسمت ۹ - چند روایت از یک حادثه
147,094
قسمت ۱۰ - بلدرچین کنار ماشین
قسمت ۱۰ - بلدرچین کنار ماشین
119,579
قسمت ۱۱ - مسافر خسته
قسمت ۱۱ - مسافر خسته
115,886
قسمت ۱۲ - آیا مدرک جرم از بین می رود
قسمت ۱۲ - آیا مدرک جرم از بین می رود
141,758
قسمت ۱۳ - ابرها کنار می روند ؟
قسمت ۱۳ - ابرها کنار می روند ؟
131,281
قسمت ۱۴ - دنیا از بالا چه شکلیه ؟
قسمت ۱۴ - دنیا از بالا چه شکلیه ؟
138,423
قسمت ۱۵ - دسته گلی برای آقای دکتر مهاجر
قسمت ۱۵ - دسته گلی برای آقای دکتر مهاجر
92,279
قسمت ۱۶ - ‌تک تیرانداز
قسمت ۱۶ - ‌تک تیرانداز
118,076
قسمت ۱۷ - معجزه عشق
قسمت ۱۷ - معجزه عشق
104,385
قسمت ۱۸ - جنمت رانشان بده
قسمت ۱۸ - جنمت رانشان بده
84,600
تقدیم گل مازیار به آقا جعفر
تقدیم گل مازیار به آقا جعفر
26,754
چگونه حبیب جنم دار شود
چگونه حبیب جنم دار شود
22,197
قسمت ۱۹ - شیر هویج بستنی توت فرنگی انبه
قسمت ۱۹ - شیر هویج بستنی توت فرنگی انبه
80,116
قسمت ۲۰ - بودن یا نبودن
قسمت ۲۰ - بودن یا نبودن
110,624
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۲۰
خلاصه قسمت های ۱۵ تا ۲۰
44,419
قسمت ۲۱ - اتاق شماره ۱۰۹
قسمت ۲۱ - اتاق شماره ۱۰۹
80,151
قسمت ۲۲ - بازی شروع شد
قسمت ۲۲ - بازی شروع شد
76,634
قسمت ۲۳ - ترخیص پرهیاهو
قسمت ۲۳ - ترخیص پرهیاهو
72,152
شوخی با نوید محمدزاده در فوق لیسانسه ها
شوخی با نوید محمدزاده در فوق لیسانسه ها
132,423
قسمت ۲۴ - پیش به سوی مراسم
قسمت ۲۴ - پیش به سوی مراسم
69,204
قسمت ۲۵ - وجه اشتراک ما قرص های ماست
قسمت ۲۵ - وجه اشتراک ما قرص های ماست
86,876
قهر کردن و لباس جمع کردن حبیب
قهر کردن و لباس جمع کردن حبیب
66,565
قسمت ۲۶- کی جیک جیک کرد
قسمت ۲۶- کی جیک جیک کرد
104,920
قسمت ۲۷ - آرزوی مازیار
قسمت ۲۷ - آرزوی مازیار
132,991
قسمت آخر - پایان نامه
قسمت آخر - پایان نامه
128,410
پشت صحنه
پشت صحنه
40,369