دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹

۱,۳۴۲

دیدار نهایی تنیس آزاد توکیو ۲۰۱۹
۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۳:۱۰
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۸۸۴
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
دیدار نهایی تنیس مسترز شانگهای چین
۱,۴۳۴
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
تنیس شانگهای چین ۲۰۱۹
۲,۰۸۸
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
تنیس شانگهای ۲۰۱۹ / مدودف - نوری
۵,۴۳۱
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
مسابقات تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، برتینی - مونفیلس
۱,۳۸۴
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
تنیس آزاد آمریکا ۲۰۱۹ ، واورینکا - مدودف
۱,۵۱۴
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
دیدار نهایی تنیس مونترال ۲۰۱۹ ، نادال - مدودف
۲,۹۱۶
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
دیدار نهایی تنیس جایزه بزرگ قهرمانی کشور - کرج ، سینا مقیمی - مهدی سوری
۱,۶۱۴
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
فینال مسابقات جایزه بزر‌گ ورزشگاه میثاق تهران ، حسام یزدی - اصلان منتخب
۱,۳۵۵
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
مسابقات جایزه بزرگ تنیس - باشگاه میثاق
۲,۷۰۰
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
قهرمانی نواک جوکوویچ در دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹
۱,۱۳۳
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
دیدار پایانی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - جوکوویچ
۴,۳۵۶
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - باتيستا
۱,۳۱۹
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان
۱,۶۱۹
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
نیمه نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نادال
۳,۶۱۸
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
یک چهارم نهایی تنیس ویمبلدون ۲۰۱۹ ، فدرر - نیشی کوری
۱,۹۷۷
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوزا - نادال
۸۹۳
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
ویمبلدون ۲۰۱۹ / رافائل نادال – نیک کیریوس
۱,۶۶۳
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، سوگیتا - نادال
۱,۲۱۵
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
ویمبلدون ۲۰۱۹ ، کلارک - فدرر
۲,۰۶۳
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
قهرمانی رافائل نادال در تنیس رولند گاروس ۲۰۱۹
۱,۲۲۲
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
دیدار پایانی تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، تیم - نادال
۹۴۲
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، نادال - فدرر
۲,۶۷۴
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
رقابت های تنیس پاریس (رولند گاروس) ۲۰۱۹ ، جوکوویچ - زورف
۱,۸۴۵
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
یک چهارم نهایی رولند گاروس پاریس ۲۰۱۹ ، فدرر - واورینکا
۲,۱۳۴
فینال تنیس رم ، نادال - جوکوویچ
فینال تنیس رم ، نادال - جوکوویچ
۲,۲۷۶