۱۴ مهر ۱۳۹۸

۳,۴۱۶

شبکه ۱
۱۴ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۹:۳۰
مشکلات مردمی - صدور مجوز نانوایی
مشکلات مردمی - صدور مجوز نانوایی
۱۲۶
مشکلات مردمی - واردات محصولی که مشابه داخلی دارد
مشکلات مردمی - واردات محصولی که مشابه داخلی دارد
۸۷
واردات روغن، دانه های روغنی و کنجاله
واردات روغن، دانه های روغنی و کنجاله
۸۴
جزئیات واردات کالا در کشور
جزئیات واردات کالا در کشور
۱۲۰
مشکلات مردمی - نبود آیسیک مرتبط با فعالیت بسته بندی اسباب بازی
مشکلات مردمی - نبود آیسیک مرتبط با فعالیت بسته بندی اسباب بازی
۴۲
میزان واردات کالا در کشور
میزان واردات کالا در کشور
۷۴
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۱۹ مرداد ۱۳۹۹
۲۲۰
مشکلات مردمی - واگذار نکردن زمین در شهرک صنعتی،چهار محال و بختیاری
مشکلات مردمی - واگذار نکردن زمین در شهرک صنعتی،چهار محال و بختیاری
۹۰
مشکلات مردمی - فراهم نبودن زیرساخت های آسفالت خیابان
مشکلات مردمی - فراهم نبودن زیرساخت های آسفالت خیابان
۶۸
تاثیر ورود پول بر  رشد شاخص کل در بازار سرمایه
تاثیر ورود پول بر رشد شاخص کل در بازار سرمایه
۱۵۶
آمار ورود پول حقیقی به بازار سرمایه
آمار ورود پول حقیقی به بازار سرمایه
۹۹
پول هوشمند در بازار سرمایه
پول هوشمند در بازار سرمایه
۲۰۶
گزارش میزان آگاهی مردم از بورس
گزارش میزان آگاهی مردم از بورس
۸۶
تحلیل ورود پول حقیقی به بازار سرمایه
تحلیل ورود پول حقیقی به بازار سرمایه
۱۷۹
مشکلات مردمی - فراهم نبودن زیر ساخت تلفن و اینترنت
مشکلات مردمی - فراهم نبودن زیر ساخت تلفن و اینترنت
۳۴
مشکلات مردمی - واگذار نکردن زمین در شهرک صنعتی
مشکلات مردمی - واگذار نکردن زمین در شهرک صنعتی
۴۰
مشکلات مردمی - فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز تولید در شهرک صنعتی
مشکلات مردمی - فراهم نبودن زیرساخت های مورد نیاز تولید در شهرک صنعتی
۲۶
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
۴۵۷
مالیات بر افراد حقیقی (CIT)
مالیات بر افراد حقیقی (CIT)
۵۸۴
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش آخر
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش آخر
۸۱۹
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش سوم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش سوم
۴۰۵
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش دوم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش دوم
۳۴۵
ستاد پیگیری مشکلات تولید
ستاد پیگیری مشکلات تولید
۲۷۴
آنچه مردم باید در مورد عرضه های اولیه بدانند
آنچه مردم باید در مورد عرضه های اولیه بدانند
۳۷۱
مشکلات و بحران های پیش روی بازار کار و سرمایه
مشکلات و بحران های پیش روی بازار کار و سرمایه
۱۹۱
بازدهی عرضه اولیه در سال های مختلف
بازدهی عرضه اولیه در سال های مختلف
۲۵۵
گفتگو در خصوص بازار سرمایه و عرضه اولیه ها
گفتگو در خصوص بازار سرمایه و عرضه اولیه ها
۲۱۶
۷ مرداد ۱۳۹۹
۷ مرداد ۱۳۹۹
۳۹۰
پیگیری مشکلات کسبه بازار ارومیه
پیگیری مشکلات کسبه بازار ارومیه
۵۰۸
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش سوم
ستاد پیگیری مشکلات تولید بخش سوم
۴۴۳