گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نور اللهی)
گل دوم پرسپولیس به پیکان (احمد نور اللهی)
۴۴
گل پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
گل پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
۱۶,۶۶۳
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
۱۵,۷۱۵
گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
۲۹,۶۳۰
گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای
گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای
۳۲,۲۰۳
گل اول استقلال به گل گهر توسط میلیچ
گل اول استقلال به گل گهر توسط میلیچ
۲۴,۲۷۰
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
۳۰,۵۵۱
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
۱۸,۰۹۰
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
۳۹,۴۱۲
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
۲۴,۳۲۸
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
۴۵,۰۰۲
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
۵۶,۹۹۰
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
۳۷,۰۵۸
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
۲۱,۴۷۷
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
۲۰,۵۲۲
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
۸۸,۱۵۲
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
۷۵,۵۴۱
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
۱۴۰,۲۱۷
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
۱۶۰,۳۵۵
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
۱۳۱,۲۴۵
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
۴۳,۷۳۴
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
۶۳,۱۹۶
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
۷۷,۶۳۹
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
۱۰۷,۲۴۱
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
۶۶,۳۰۷
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
۹۳,۷۳۳
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
۱۴۵,۱۸۴