گل اول گل‌گهر به استقلال توسط بهنام برزای

۳۱,۹۶۰

گل اول پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
گل اول پیکان به پرسپولیس (سعید واسعی)
۶,۶۳۷
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
گل اول پرسپولیس به پیکان (مهدی ترابی)
۵,۸۴۲
گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
گل اول شهر خودرو به پرسپولیس (فرشاد فرجی)
۲۷,۹۸۰
گل دوم استقلال به گل گهر توسط مهدی قائدی
گل دوم استقلال به گل گهر توسط مهدی قائدی
۶۰,۲۶۹
گل اول استقلال به گل گهر توسط میلیچ
گل اول استقلال به گل گهر توسط میلیچ
۲۴,۱۶۳
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
گل سوم استقلال به گل ریحان البرز ( فرشید اسماعیلی )
۳۰,۴۶۶
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
گل دوم استقلال به گل ریحان البرز ( سجاد آقایی )
۱۸,۰۴۸
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
گل اول استقلال به گل ریحان البرز ( حمید رضا دریاسالار - گل به خودی )
۳۹,۳۷۰
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
گل اول گل ریحان البرز به استقلال ( محمد پاپی )
۲۴,۳۰۵
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
گل اول پرسپولیس به ماشین سازی تبریز ( وحید امیری )
۴۴,۹۰۳
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به استقلال (ارسلان مطهری)
۵۶,۹۶۳
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
گل دوم استقلال به ذوب آهن (فرشید اسماعیلی)
۳۷,۰۲۴
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
گل اول ذوب آهن به استقلال (دانیال اسماعیلی فر)
۲۱,۴۶۶
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
گل اول استقلال به ذوب آهن (داریوش شجاعیان)
۲۰,۵۰۰
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
گل دوم سپاهان به پرسپولیس (محمد محبی)
۸۸,۱۲۷
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
گل اول سپاهان به پرسپولیس (کی روش استنلی)
۷۵,۵۱۸
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
گل پرسپولیس به استقلال (سید حسین حسینی - گل بخودی)
۱۴۰,۱۵۱
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
پنالتی از دست رفته علی کریمی مقابل پرسپولیس
۱۶۰,۳۳۵
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
گل پرسپولیس به صنعت نفت آبادان (محمد حسین کنعانی زادگان)
۱۳۱,۲۲۱
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
گل نفت مسجد سلیمان به استقلال (حامد نور محمدی)
۴۳,۷۲۸
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
گل استقلال به نفت مسجد سلیمان (مهدی قائدی)
۶۳,۱۹۰
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
گل تراکتورسازی به پرسپولیس (احسان حاج صفی)
۷۷,۶۲۴
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
گل فولاد به استقلال (امیرحسین باقرپور)
۱۰۷,۲۳۸
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
گل استقلال به فولاد (فرشید اسماعیلی)
۶۶,۲۹۳
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
گل ماشین سازی به استقلال (اتابک زارعی)
۹۳,۷۰۶
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
گل پرسپولیس به پارس جنوبی جم (مهدی ترابی)
۱۴۵,۱۳۱