ضربات آزاد و ایستگاهی


شبکه ورزش
11 مهر ماه 1398
15:37
قسمت ۳۶ - تمرینات گروهی
قسمت ۳۶ - تمرینات گروهی
2,378
تمرین برای کنترل توپ
تمرین برای کنترل توپ
2,971
قسمت ۳۴ - عبور از موانع با توپ
قسمت ۳۴ - عبور از موانع با توپ
1,903
قسمت ۳۳ - حرکت با توپ
قسمت ۳۳ - حرکت با توپ
2,184
تمرین برای سرعت بیشتر
تمرین برای سرعت بیشتر
1,795
قسمت ۳۱ - ضرب اول
قسمت ۳۱ - ضرب اول
2,243
قسمت ۳۰ - اولین تماس توپ با پا
قسمت ۳۰ - اولین تماس توپ با پا
2,668
بغل پا
بغل پا
1,515
قسمت ۲۸ - عبور از موانع
قسمت ۲۸ - عبور از موانع
1,319
قسمت ۲۷ - تمریناتی برای حرکت با توپ
قسمت ۲۷ - تمریناتی برای حرکت با توپ
1,675
تمریناتی برای تسلط بهتر روی توپ
تمریناتی برای تسلط بهتر روی توپ
1,613
قسمت ۲۵ - تمریاتی برای ارتقاء تکنیک
قسمت ۲۵ - تمریاتی برای ارتقاء تکنیک
1,409
تمرینات با استفاده از موانع - قسمت ۲۴
تمرینات با استفاده از موانع - قسمت ۲۴
1,890
پانزده حرکت برای مهارت در کنترل توپ
پانزده حرکت برای مهارت در کنترل توپ
2,631
پاس دادن و کنترل توپ
پاس دادن و کنترل توپ
1,755
دریبل و پاس دادن
دریبل و پاس دادن
5,087
تمرینات مالکیت توپ
تمرینات مالکیت توپ
2,090
دریبل زنی
دریبل زنی
4,183
روپایی زدن
روپایی زدن
2,892
۱۰ حرکت برای افزایش سرعت در بازی
۱۰ حرکت برای افزایش سرعت در بازی
2,785
تمرین با توپ ( بغل پا )
تمرین با توپ ( بغل پا )
4,892
تمریناتی برای بالابردن مهارت با پا بر روی توپ
تمریناتی برای بالابردن مهارت با پا بر روی توپ
1,699
تمرینات در فضای محدود
تمرینات در فضای محدود
1,382
تمریناتی برای ضربه زدن به توپ
تمریناتی برای ضربه زدن به توپ
2,147
تمریناتی برای مهارت دریبل زنی
تمریناتی برای مهارت دریبل زنی
2,213
تمریناتی جهت بالابردن مهارت با توپ
تمریناتی جهت بالابردن مهارت با توپ
1,627
تمریناتی برای مهارت با توپ
تمریناتی برای مهارت با توپ
1,425
تمرین برای تسلط بر روی توپ
تمرین برای تسلط بر روی توپ
2,666
تمرین برای سرعت بیشتر در بازی
تمرین برای سرعت بیشتر در بازی
2,752
تمریناتی برای قدرت دریبل زنی بهتر
تمریناتی برای قدرت دریبل زنی بهتر
4,587