دو نفر با هم عقد کرده اند و صاحب فرزند شده اند ولی عقد را جایی ثبت نکرده اند

۷۱

شبکه خوزستان
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۸:۰۷
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
تکلف کسی که نمیداند چقدر نماز و روزه قضا دارد چیست ؟
۲۰
احکام نماز بیماران
احکام نماز بیماران
۲۷
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
زن و شوهر بعد از مدتی جدا زندگی کردن باید دوباره عقد کنند ؟
۲۷
حکم شرب خمر و خواندن نماز
حکم شرب خمر و خواندن نماز
۲۳
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
آیا میشود با خواهر زن ازدواج کرد ؟
۴۵
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
آیا به مهریه خمس تعلق میگیرد ؟
۲۹
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
درآمد حاضر نشدن در محل کار و کارت حضور زدن چه حکمی دارد ؟
۴۰
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
شرایط خرید و فروش اقساطی به چه صورت است ؟
۲۸
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
آیا صحبت کردن با نامحرم جایز است ؟
۲۰۷
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
آیا محروم کردن از ارث از لحاظ شرعی صحیح است
۸۱
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
شرایط هجرت مسلمان چیست ؟
۳۶
احکام نماز قضا
احکام نماز قضا
۵۱
کمک به سیل زدگان و استفاده شخصی که سیل زده نیست
کمک به سیل زدگان و استفاده شخصی که سیل زده نیست
۳۹
از حقوقم مقداری کنار گذاشتم و به سیل زدگان کمک کردم آیا صدقه محسوب می شود ؟
از حقوقم مقداری کنار گذاشتم و به سیل زدگان کمک کردم آیا صدقه محسوب می شود ؟
۳۴
اربعین امام حسین علیه السلام و اهمیت ویژه آن در فرهنگ اسلامی
اربعین امام حسین علیه السلام و اهمیت ویژه آن در فرهنگ اسلامی
۴۴
۲۴ مهر ۱۳۹۸
۲۴ مهر ۱۳۹۸
۲۸
نماز فردی که محل کار و زندگی اش جدا است
نماز فردی که محل کار و زندگی اش جدا است
۳۷
آیا می شود با شخص بهایی معامله کرد ؟
آیا می شود با شخص بهایی معامله کرد ؟
۹۳
اسراف و زیاده روی در سفر پیاده روی اربعین
اسراف و زیاده روی در سفر پیاده روی اربعین
۲۷
اگر کسی به مردم بدهکار باشد و بخواهد به زیارت امام حسین (ع) برود تکلیفش چیست ؟
اگر کسی به مردم بدهکار باشد و بخواهد به زیارت امام حسین (ع) برود تکلیفش چیست ؟
۸۳
۱۸ مهر ۱۳۹۸
۱۸ مهر ۱۳۹۸
۳۴
توبه بدحجابی
توبه بدحجابی
۳۵
به درآمد همسرم شک دارم که حلال باشد یا خیر تکلیف چیست ؟
به درآمد همسرم شک دارم که حلال باشد یا خیر تکلیف چیست ؟
۶۰
آیا زن می تواند از اموال خودش بدون اجازه همسر به کسی هدیه بدهد ؟
آیا زن می تواند از اموال خودش بدون اجازه همسر به کسی هدیه بدهد ؟
۹۶
نماز خواندن و لاک زدن
نماز خواندن و لاک زدن
۱۰۲
اگر کسی در عقد شرط کند این زن از خانه بیرون برود بعد از عقد حکمش چیست ؟
اگر کسی در عقد شرط کند این زن از خانه بیرون برود بعد از عقد حکمش چیست ؟
۸۴
آیا عمل زیبایی اشکال دارد ؟
آیا عمل زیبایی اشکال دارد ؟
۷۱
پدرم برای مخارج خانه به من پول میدهد و من این پول را پس انداز میکنم آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
پدرم برای مخارج خانه به من پول میدهد و من این پول را پس انداز میکنم آیا به این پول خمس تعلق میگیرد؟
۶۱
من همیشه در سفر هستم وضعیت نماز و روزه من چگونه است؟
من همیشه در سفر هستم وضعیت نماز و روزه من چگونه است؟
۷۴