گردهمایی موکب داران اربعین حسینی در استان تهران

۳۵۴

شبکه ۵
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۳:۰۶
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
۱۵۱
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
۲۴۸
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
۲۶۲
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
۳۰۵
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
۲۵۴
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
۳۵
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
۱۲۸
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
۱۶۹
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
۳۵۸
عدم تعریض کوچه شهید فرهمند
عدم تعریض کوچه شهید فرهمند
۱۸۲
کشفیات طرح خیبر ۱۱ - فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
کشفیات طرح خیبر ۱۱ - فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران
۳۵۸
مشکلات خانه متروکه-شهریار
مشکلات خانه متروکه-شهریار
۱۴۲
مشکلات اهالی پاکدشت÷
مشکلات اهالی پاکدشت÷
۱۲۷
مشکلات باغداران - دماوند
مشکلات باغداران - دماوند
۱۳۷
مشکلات مسکن مهر گیلاوند
مشکلات مسکن مهر گیلاوند
۱۸۹
مشکلات عمرانی نسیم شهر
مشکلات عمرانی نسیم شهر
۱۴۸
نفوذ آب و نشست ساختمان-رباط کریم
نفوذ آب و نشست ساختمان-رباط کریم
۲۲۹
مشکلات دوربرگردان شریف اباد پاکدشت
مشکلات دوربرگردان شریف اباد پاکدشت
۱۹۸
ورود فاضلاب به باغات کشاورزی - صباشهر
ورود فاضلاب به باغات کشاورزی - صباشهر
۱۱۵
مشکلات عمرانی فاز ۶ پرند
مشکلات عمرانی فاز ۶ پرند
۲۰۸
مشکلات عمرانی فاز ۹ پردیس
مشکلات عمرانی فاز ۹ پردیس
۸۶
دپوی زباله و عدم آسفالت - واوان
دپوی زباله و عدم آسفالت - واوان
۱۹۵
عدم تکمیل واحدها-شهر قدس
عدم تکمیل واحدها-شهر قدس
۱۳۴
مشکلات مالباختگان پروژه ستاره - شهر ری
مشکلات مالباختگان پروژه ستاره - شهر ری
۱۵۰
پیگیری مشکلات شهرک اساتید - پاکدشت
پیگیری مشکلات شهرک اساتید - پاکدشت
۱۱۸
مشکلات کسبه پاساژ بهشتی-اسلامشهر
مشکلات کسبه پاساژ بهشتی-اسلامشهر
۲۵۱
پیشگیری مشکلات واوان اسلامشهر
پیشگیری مشکلات واوان اسلامشهر
۴۳۴
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز-شهریار
تخریب ساخت و ساز غیرمجاز-شهریار
۴۱۶
مشکلات مسکن مهر پردیس فاز ۱۱
مشکلات مسکن مهر پردیس فاز ۱۱
۲۷۸
مشکلات محله نفرآباد شهر ری
مشکلات محله نفرآباد شهر ری
۲۱۳