سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۱

۴۰۱

شبکه ورزش
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۰:۳۱
مسابقات پیست قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
مسابقات پیست قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
۱۴۰
مسابقات دوچرخه سواری اروپا
مسابقات دوچرخه سواری اروپا
۱۱۸
جام جهانی BMX - ۲۰۱۹
جام جهانی BMX - ۲۰۱۹
۱۳۴
دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - انگلیس
دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - انگلیس
۱۷۰
مسابقات قهرمانی جهان جوانان ۲۰۱۹ - استقامت
مسابقات قهرمانی جهان جوانان ۲۰۱۹ - استقامت
۲۳۰
قهرمانی جهان در ماده تایم تریل انفرادی در بخش جوانان انگلیس ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در ماده تایم تریل انفرادی در بخش جوانان انگلیس ۲۰۱۹
۱۵۹
قهرمانی جهان استقامت مردان انگلیسی ۲۰۱۹
قهرمانی جهان استقامت مردان انگلیسی ۲۰۱۹
۱۱۷
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ انگلیس
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ انگلیس
۲۴۰
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹
۷۰۸
قهرمانی جوانان جهان انگلیس ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان جهان انگلیس ۲۰۱۹
۳۲۳
جام جهانی بی ام ایکس - آمریکا ۲۰۱۹
جام جهانی بی ام ایکس - آمریکا ۲۰۱۹
۵۰۳
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز-بخش ۳
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز-بخش ۳
۵۱۳
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز- بخش ۲
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز- بخش ۲
۷۸۷
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - سرعین به تبریز - بخش ۱
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - سرعین به تبریز - بخش ۱
۲۳,۴۷۴
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - تبریز به سرعین
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - تبریز به سرعین
۶۸۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۳
۵,۶۸۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۲
۳,۲۹۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۱
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۱
۲,۱۹۴
سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری
سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری
۶۹۱
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۳
۶۰۷
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۲
۴۹۰
مسابقات جهانی مهارت سوییس ۲۰۱۹
مسابقات جهانی مهارت سوییس ۲۰۱۹
۴۰۱
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان - سوییس ۲۰۱۹
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان - سوییس ۲۰۱۹
۲۹۷
دوچرخه سواری کوهستان در بخش دانهیل سوییس ۲۰۱۹
دوچرخه سواری کوهستان در بخش دانهیل سوییس ۲۰۱۹
۳۳۶
مسابقات سرعت و مهارت
مسابقات سرعت و مهارت
۵۳۹
مسابقات جهانی دوچرخه سواری مهارت سوییس ۲۰۱۹
مسابقات جهانی دوچرخه سواری مهارت سوییس ۲۰۱۹
۴۳۰
قهرمانی اروپا در بخش استقامت هلند ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا در بخش استقامت هلند ۲۰۱۹
۵۳۳
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان ( کراس کلانتری ) سوییس ۲۰۱۹
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان ( کراس کلانتری ) سوییس ۲۰۱۹
۲۹۳
قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
۳۱۶