مسابقات جهانی مهارت سوییس ۲۰۱۹

۴۰۷

شبکه ورزش
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۴:۴۶
مسابقات  بی ام ايکس قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
مسابقات بی ام ايکس قهرمانی جهان چين - ۲۰۱۹
۲۶۷
قهرمانی جهان بریتانیا ۲۰۱۹
قهرمانی جهان بریتانیا ۲۰۱۹
۱۱۶
مسابقات پیست قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
مسابقات پیست قهرمانی اروپا هلند ۲۰۱۹
۱۸۸
مسابقات دوچرخه سواری اروپا
مسابقات دوچرخه سواری اروپا
۱۳۵
جام جهانی BMX - ۲۰۱۹
جام جهانی BMX - ۲۰۱۹
۱۵۱
دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - انگلیس
دوچرخه سواری جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ - انگلیس
۱۹۳
مسابقات قهرمانی جهان جوانان ۲۰۱۹ - استقامت
مسابقات قهرمانی جهان جوانان ۲۰۱۹ - استقامت
۲۴۹
قهرمانی جهان در ماده تایم تریل انفرادی در بخش جوانان انگلیس ۲۰۱۹
قهرمانی جهان در ماده تایم تریل انفرادی در بخش جوانان انگلیس ۲۰۱۹
۱۷۶
قهرمانی جهان استقامت مردان انگلیسی ۲۰۱۹
قهرمانی جهان استقامت مردان انگلیسی ۲۰۱۹
۱۳۰
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ انگلیس
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹ انگلیس
۲۵۲
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹
جاده قهرمانی جهان ۲۰۱۹
۷۲۴
قهرمانی جوانان جهان انگلیس ۲۰۱۹
قهرمانی جوانان جهان انگلیس ۲۰۱۹
۳۳۵
جام جهانی بی ام ایکس - آمریکا ۲۰۱۹
جام جهانی بی ام ایکس - آمریکا ۲۰۱۹
۵۱۲
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز-بخش ۳
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز-بخش ۳
۵۱۷
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز- بخش ۲
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان-مسیر سرعین به تبریز- بخش ۲
۸۰۶
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - سرعین به تبریز - بخش ۱
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - سرعین به تبریز - بخش ۱
۲۳,۴۸۴
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - تبریز به سرعین
تور دوچرخه سواری بین المللی ایران آذربایجان - تبریز به سرعین
۶۸۸
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۳
۵,۶۸۸
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۲
۳,۳۰۰
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۱
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان (ارومیه - تبریز) - بخش ۱
۲,۲۰۲
سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری
سی و دومین تور بین المللی دوچرخه سواری
۶۹۹
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۳
۶۱۳
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۲
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۲
۴۹۸
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۱
سی و چهارمین دوره تور دوچرخه سواری بین المللی ایران - آذربایجان ( تبریز - جلفا ) - بخش ۱
۴۱۲
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان - سوییس ۲۰۱۹
جام جهانی دوچرخه سواری کوهستان - سوییس ۲۰۱۹
۳۰۲
دوچرخه سواری کوهستان در بخش دانهیل سوییس ۲۰۱۹
دوچرخه سواری کوهستان در بخش دانهیل سوییس ۲۰۱۹
۳۴۳
مسابقات سرعت و مهارت
مسابقات سرعت و مهارت
۵۴۷
مسابقات جهانی دوچرخه سواری مهارت سوییس ۲۰۱۹
مسابقات جهانی دوچرخه سواری مهارت سوییس ۲۰۱۹
۴۳۷
قهرمانی اروپا در بخش استقامت هلند ۲۰۱۹
قهرمانی اروپا در بخش استقامت هلند ۲۰۱۹
۵۴۴