سوره نمل -آیات ۵۲ تا ۵۸

۱۲۸

شبکه قرآن
۱۰ مهر ماه ۱۳۹۸
۰۷:۱۷