مشاوره - ۹ مهر ۱۳۹۸

۱,۱۵۳

شبکه ۱
۹ مهر ماه ۱۳۹۸
۱۶:۵۳
تدریس عربی - ۱۲ آبان ۱۳۹۸
تدریس عربی - ۱۲ آبان ۱۳۹۸
۱۷۳
مشاوره و حل تست - ۹ آبان ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۹ آبان ۱۳۹۸
۲۳۷
تدریس عربی-۲ آبان ۱۳۹۸
تدریس عربی-۲ آبان ۱۳۹۸
۱۹۵
مشاوره - تدریس عربی - ۳۰ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - تدریس عربی - ۳۰ مهر ۱۳۹۸
۱۹۶
چرا دانش آموزان نمیتوانند درس بخونن
چرا دانش آموزان نمیتوانند درس بخونن
۴۴۵
تدریس ریاضی -۲۳ مهر ۱۳۹۸
تدریس ریاضی -۲۳ مهر ۱۳۹۸
۳۱۱
مشاوره - تدریس زیست‌شناسی  - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - تدریس زیست‌شناسی - ۲۱ مهر ۱۳۹۸
۴۷۴
مشاوره - تدریس هندسه - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - تدریس هندسه - ۱۸ مهر ۱۳۹۸
۴۴۴
مشاور-زیست شناسی
مشاور-زیست شناسی
۵۴۰
مشاور-تدریس ریاضی -۱۱ مهر ۱۳۹۸
مشاور-تدریس ریاضی -۱۱ مهر ۱۳۹۸
۳۹۴
مشاوره تحصیلی - ۷ مهر ۱۳۹۸
مشاوره تحصیلی - ۷ مهر ۱۳۹۸
۳۴۱
مشاوره - ۴ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۴ مهر ۱۳۹۸
۴۴۷
مشاوره - ۲ مهر ۱۳۹۸
مشاوره - ۲ مهر ۱۳۹۸
۳۸۶
مشاوره و حل تست - ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
۴۶۱
مشاوره - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸
۲۵۳
مشاوره و حل تست - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
۲۶۴
مشاوره و حل تست - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
۴۷۸
مشاوره و حل تست - ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
۳۲۹
مشاوره و برنامه ریزی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و برنامه ریزی - ۱۴ شهریور ۱۳۹۸
۵۸۱
مشاوره و حل تست ریاضی - ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست ریاضی - ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
۴۳۹
مشاوره و حل تست - ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۱۰ شهریور ۱۳۹۸
۲۵۹
مشاوره و تدریس عربی - ۷ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس عربی - ۷ شهریور ۱۳۹۸
۳۵۴
مشاوره و تدریس هندسه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره و تدریس هندسه - ۵ شهریور ۱۳۹۸
۲۹۸
مشاوره - ۳ شهریور ۱۳۹۸
مشاوره - ۳ شهریور ۱۳۹۸
۳۳۰
مشاوره - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
مشاوره - ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
۳۱۴
مشاوره - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
مشاوره - ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
۳۰۸
مشاوره و حل تست - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست - ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
۴۲۹
مشاوره - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
مشاوره - ۲۲ مرداد ۱۳۹۸
۳۳۸
مشاوره و حل تست ریاضی - ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
مشاوره و حل تست ریاضی - ۱۷ مرداد ۱۳۹۸
۵۰۱