۷ مهر ۱۳۹۸

3,408

شبکه ۱
7 مهر ماه 1398
19:49
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
۱۲۰
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
۱۴۹
مفهوم کسری تراز عملیاتی
مفهوم کسری تراز عملیاتی
۷۹
بررسی کسری بودجه ساختاری
بررسی کسری بودجه ساختاری
۷۸
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
۹۲
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
۷۶
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
۱۰۰
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۳۰
گردن صنعت زده شده است !
گردن صنعت زده شده است !
۸۲۱
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
۴۸۸
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
۴۶۰
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۱۵
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
۱۹۳
دوگانه موشک و پوشک !
دوگانه موشک و پوشک !
3,607
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
۵۹۹
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
۴۴۶
۱۶ دی ۱۳۹۹
۱۶ دی ۱۳۹۹
۴۱۴
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
۲۰۴
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
۲۴۵
نقشه گنج
نقشه گنج
5,941
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
۴۳۴
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
۳۹۴
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
2,296
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
۳۱۹
فرصت های شغلی پیش رو درصورت رفع انحصار
فرصت های شغلی پیش رو درصورت رفع انحصار
۲۳۱
مقایسه سرانه وکیل در ایران با کشورهای جهان
مقایسه سرانه وکیل در ایران با کشورهای جهان
۱۹۴
مدل اقتصادی ما در کشورهای دیگر قانونی نیست
مدل اقتصادی ما در کشورهای دیگر قانونی نیست
۲۰۵
۱۴ دی ۱۳۹۹
۱۴ دی ۱۳۹۹
۱۶۷
اتفاقات بازار سرمایه پیش بینی شده بود
اتفاقات بازار سرمایه پیش بینی شده بود
۳۷۸
۹ دی ۱۳۹۹
۹ دی ۱۳۹۹
۴۹۰