گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان

۲,۸۳۰

گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
۲۰,۰۰۵
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
۱۴,۸۴۹
گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)
گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)
۱۲,۷۲۴
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
۸,۴۸۹
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
۵,۷۱۳
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
۵,۲۹۱
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
۵,۸۱۷
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
۳,۵۵۷
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
۸,۹۲۷
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
۴,۵۰۴
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
۲,۷۳۴
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
۱,۹۴۶
گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )
گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )
۳,۵۵۳
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
۲,۱۶۰
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
۲,۳۵۸
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
۱,۳۰۰
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
۶۷۵
گل اول ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
گل اول ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
۱,۲۱۵
گل اول نفت مسجد سلیمان به شهر خودرو ( محمد ابراهیمی )
گل اول نفت مسجد سلیمان به شهر خودرو ( محمد ابراهیمی )
۹,۱۸۴
گل اول شهر خودرو به نفت مسجد سلیمان ( یونس شاکری )
گل اول شهر خودرو به نفت مسجد سلیمان ( یونس شاکری )
۵,۸۸۹
گل اول صنعت نفت آبادان به گل گهر سیرجان ( عیسی آل کثیر )
گل اول صنعت نفت آبادان به گل گهر سیرجان ( عیسی آل کثیر )
۶,۰۴۲
گل اول تراکتور سازی تبریز به گل گهر سیرجان ( امین پورعلی - گل به خودی )
گل اول تراکتور سازی تبریز به گل گهر سیرجان ( امین پورعلی - گل به خودی )
۱۰,۸۶۳
گل اول پارس جنوبی جم به گل گهر سیرجان ( محمد نوری - پنالتی )
گل اول پارس جنوبی جم به گل گهر سیرجان ( محمد نوری - پنالتی )
۸,۸۴۱
گل اول گل گهر سیرجان به پارس جنوبی جم ( سجاد آشوری )
گل اول گل گهر سیرجان به پارس جنوبی جم ( سجاد آشوری )
۵,۳۱۸
گل دوم شهر خودرو به شاهین شهرداری بوشهر ( سعید صادقی )
گل دوم شهر خودرو به شاهین شهرداری بوشهر ( سعید صادقی )
۲۰,۹۲۰
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به شهر خودرو ( حسین مالکی )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به شهر خودرو ( حسین مالکی )
۱۱,۸۹۵
گل اول شهر خودرو به شاهین شهرداری بوشهر ( اکبر صادقی - پنالتی )
گل اول شهر خودرو به شاهین شهرداری بوشهر ( اکبر صادقی - پنالتی )
۷,۴۰۳
گل اول داماش گیلان به ملوان بندر انزلی ( جابر نصیری )
گل اول داماش گیلان به ملوان بندر انزلی ( جابر نصیری )
۵,۵۶۳
گل اول ملوان بندر انزلی به داماش گیلان ( علی امیری - پنالتی )
گل اول ملوان بندر انزلی به داماش گیلان ( علی امیری - پنالتی )
۴,۷۲۰