گفتگو با محمود واعظی درباره حضور رئیس جمهور در سازمان ملل

۵۴۲

شبکه ۱
۶ مهر ماه ۱۳۹۸
۲۳:۱۸