گل چهارم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( محمد قادری )

۳,۷۰۴

گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
گل شهر خودرو به پارس جنوبی جم (حسین مهربان)
۵,۴۹۴
گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)
گل دوم سپاهان به تراکتور (کی‌‌روش استنلی)
۱۰,۷۲۵
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
گل اول سپاهان به تراکتور (سجاد شهباززاده)
۱۰,۲۱۸
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
گل دوم ذوب آهن به شاهین شهرداری (امیر ارسلان مطهری)
۳,۶۱۱
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
گل اول ذوب آهن به شاهین شهرداری (میلاد فخرالدینی - پنالتی)
۲,۳۰۳
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
گل پارس جنوبی جم به سپاهان (محمد نوری - پنالتی)
۵,۴۶۶
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
گل سپاهان به پارس جنوبی جم (رضا میرزایی)
۲,۸۶۲
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
گل شهر خودرو به ذوب آهن اصفهان ( امین قاسمی نژاد )
۸,۹۳۷
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
گل چهارم تراکتورسازی تبریز به نساجی مازندران ( سوگیتا )
۶,۴۹۴
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل سوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۵,۲۱۴
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
گل دوم تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ساسان انصاری )
۴,۵۲۰
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
گل اول تراکتور سازی تبریز به نساجی مازندران ( ویلیان میمبلا )
۵,۲۰۹
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
گل سوم استقلال به فجر سپاسی (داریوش شجاعیان)
۲۱,۷۶۵
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
گل دوم استقلال به فجر سپاسی (سجاد آقایی)
۱۵,۸۵۶
گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)
گل اول استقلال به فجر سپاسی (وریا غفوری)
۱۳,۸۹۹
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
گل دوم سپاهان به ذوب‌آهن(استنلی)
۹,۲۳۸
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
گل اول سپاهان به ذوب‌آهن(جورجی)
۶,۲۰۹
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
گل دوم ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( وحید محمد زاده - پنالتی )
۵,۵۲۰
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
گل اول پارس جنوبی جم به ذوب آهن اصفهان ( رضا خالقی فر )
۶,۰۳۳
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
گل اول ذوب آهن اصفهان به پارس جنوبی جم ( کریستانتوس )
۳,۷۲۲
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
گل دوم فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( میلاد غریبی )
۹,۰۸۰
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
گل دوم فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( حسن بیت سعید )
۴,۶۷۸
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
گل اول فجر سپاسی شیراز به فولاد خوزستان ( محمدحسین کریم زاده )
۲,۸۵۰
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
گل اول فولاد خوزستان به فجر سپاسی شیراز ( امیرحسین باقرپور )
۲,۰۷۳
گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان
گل‌اول لیورپول به شفیلد روی اشتباه عجیب دروازه‌بان
۳,۳۰۰
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
گل سوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( بابک مرادی )
۲,۲۴۹
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
گل دوم شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( حسین مالکی )
۲,۴۸۹
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
گل دوم ماشین سازی تبریز به شاهین شهرداری بوشهر ( احمدرضا زنده روح - پنالتی )
۱,۳۹۸
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
گل اول شاهین شهرداری بوشهر به ماشین سازی تبریز ( بهمن سالاری )
۸۰۸