میز نقد : دیده بان و مهاجر

۲,۹۶۷

شبکه ۳
۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸
۰۲:۰۶
۹ اسفند ۱۳۹۸
۹ اسفند ۱۳۹۸
۶۲
میز نقد : ۱۹۱۷
میز نقد : ۱۹۱۷
۳,۰۰۴
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
۱,۰۶۸
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۱,۶۸۴
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۴۴۷
۳ اسفند ۱۳۹۸
۳ اسفند ۱۳۹۸
۶۵۷
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
۵,۷۱۶
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
۲,۰۶۴
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۱۶۵
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۵۹۱
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
۵۵۲
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۸۱۸
مروری بر آثار مجید مجیدی
مروری بر آثار مجید مجیدی
۲,۰۴۹
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
۱,۵۱۲
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
۳,۸۰۵
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
۱,۱۳۲
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
۱,۱۳۶
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۴۳۸
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
۴۹۱
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۸۷۴
نشست خبری فیلم "آتابای"
نشست خبری فیلم "آتابای"
۱,۹۲۸
میز نقد : آتابای
میز نقد : آتابای
۲,۳۴۸
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
۱,۰۴۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۵۹۴
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲,۱۲۶
نشست خبری فیلم پدران
نشست خبری فیلم پدران
۹۱۵
گفتگو با عوامل فیلم پدران
گفتگو با عوامل فیلم پدران
۶۶۳
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۸۲۸
نشست خبری فیلم خروج
نشست خبری فیلم خروج
۲,۲۹۳
میز نقد : خروج
میز نقد : خروج
۳,۵۱۱