اخبار سینمای ایران - ۳۰ شهریور ۱۳۹۸

۲,۲۹۲

شبکه ۳
۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸
۰۱:۴۲
میز نقد : ۱۹۱۷
میز نقد : ۱۹۱۷
۲,۹۹۵
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
گفتگو با عوامل فیلم بی وزنی
۱,۰۶۶
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
اخبار سینمای ایران - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۱,۶۷۹
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
میز رسانه - ۳ اسفند ۱۳۹۸
۴۴۶
۳ اسفند ۱۳۹۸
۳ اسفند ۱۳۹۸
۶۵۴
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
میز نقد : سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر
۵,۷۱۳
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
بررسی داوری جشنواره فیلم فجر
۲,۰۶۳
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۱۶۴
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۱,۵۹۰
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
جمع بندی محتوایی و عملکرد جشنواره سی و هشتم
۵۵۰
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۲۶ بهمن ۱۳۹۸
۸۱۷
مروری بر آثار مجید مجیدی
مروری بر آثار مجید مجیدی
۲,۰۴۸
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
مروری بر آثار هنری مسعود کیمیایی
۱,۵۱۱
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
میز نقد : خون شد - خورشید - شهر قصه
۳,۸۰۳
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "امتحان"
۱,۱۳۱
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
رده بندی فیلم ها بر اساس بیشترین سیمرغ بلورین
۱,۱۳۵
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۴۳۷
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
گفتگو در خصوص فیلم "پسرکشی"
۴۹۰
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۲۲ بهمن ۱۳۹۸
۸۷۳
نشست خبری فیلم "آتابای"
نشست خبری فیلم "آتابای"
۱,۹۲۷
میز نقد : آتابای
میز نقد : آتابای
۲,۳۴۷
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
گفتگو در خصوص فیلم "مادر برفی"
۱,۰۴۷
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
میز رسانه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۵۹۳
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
طنز و حاشیه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲,۱۲۵
نشست خبری فیلم پدران
نشست خبری فیلم پدران
۹۱۴
گفتگو با عوامل فیلم پدران
گفتگو با عوامل فیلم پدران
۶۶۲
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۲۱ بهمن ۱۳۹۸
۸۲۷
نشست خبری فیلم خروج
نشست خبری فیلم خروج
۲,۲۹۲
میز نقد : خروج
میز نقد : خروج
۳,۵۱۰
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "سور بز"
گفتگو در خصوص فیلم کوتاه "سور بز"
۶۲۳