دو تیم رقیب با هم دست میدهند

۴,۴۷۸

شبکه پویا
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۷:۰۵
ما فکر میکنیم ما پیروز میشیم
ما فکر میکنیم ما پیروز میشیم
۱,۵۵۱
ما متهد میشیم ، ما پیروز میشیم
ما متهد میشیم ، ما پیروز میشیم
۳,۲۸۸
از پدرامون متشکریم
از پدرامون متشکریم
۲,۰۸۷
این هم از بازی شجاعانه
این هم از بازی شجاعانه
۲,۹۶۵
اسپن کبرا ما به تو اطمینان داریم
اسپن کبرا ما به تو اطمینان داریم
۳,۹۰۳
مربی خوبی بود
مربی خوبی بود
۵,۲۹۴
ریکو نگران چی هستی
ریکو نگران چی هستی
۳,۷۰۳
برد تو خیلی عجله کردی
برد تو خیلی عجله کردی
۳,۷۵۲
بچه ها ما با تلاش پیروز میشویم
بچه ها ما با تلاش پیروز میشویم
۴,۱۶۸
کار گروهی و سازمان یافته
کار گروهی و سازمان یافته
۳,۱۲۷
دوستان حقه بازی کار خیلی زشتیه
دوستان حقه بازی کار خیلی زشتیه
۲,۷۵۴
بله دکتر ما فکر میکنیم
بله دکتر ما فکر میکنیم
۳,۶۶۱
این یک مسابقه تفریحیه
این یک مسابقه تفریحیه
۴,۴۱۰
با مسابقه توانایاتو کشف کن
با مسابقه توانایاتو کشف کن
۳,۳۵۴
قدرت توربو
قدرت توربو
۴,۸۵۹
توموکو یه مسابقه دوستانه برگزار میکنه
توموکو یه مسابقه دوستانه برگزار میکنه
۴,۸۳۶
ما با هم فکر میکنیم و با هم پیروز میشیم
ما با هم فکر میکنیم و با هم پیروز میشیم
۴,۲۷۴
فرود نمیذاره
فرود نمیذاره
۳,۴۳۷
ریکو بازیکن خوبیه
ریکو بازیکن خوبیه
۴,۵۴۸
اقدام غیرمنتظره جیمکی
اقدام غیرمنتظره جیمکی
۳,۶۷۸
ما اخلاق ورزشی رو دوست داریم
ما اخلاق ورزشی رو دوست داریم
۴,۰۱۰
ما یاد می گیریم که خوب محاسبه کنیم
ما یاد می گیریم که خوب محاسبه کنیم
۱۲,۴۸۷
بخشندگی چیز خوبیه
بخشندگی چیز خوبیه
۴,۳۷۷
اهمیت کار گروهی
اهمیت کار گروهی
۴,۳۳۰
خانم معلم از شما ممنونیم
خانم معلم از شما ممنونیم
۱۲,۷۸۹
این مسابقه خیلی سخته
این مسابقه خیلی سخته
۳,۹۷۹
به خاطر کار گروهی با هم کار می کنیم
به خاطر کار گروهی با هم کار می کنیم
۴,۲۵۳
پیروزی در کار گروهی
پیروزی در کار گروهی
۵,۰۳۹
هر کس که بیست بشه کاپیتان تیم میشه
هر کس که بیست بشه کاپیتان تیم میشه
۲۰,۰۴۹