اخبار کوتاه - ۲۹ شهریور ۱۳۹۸

۲,۵۳۹

شبکه ۱
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۴:۳۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۵ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۵ فروردین
۶,۰۳۶
دستور العمل طرح خرید اعتباری اضطراری
دستور العمل طرح خرید اعتباری اضطراری
۳,۲۵۸
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۲,۳۲۹
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۴ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۴ فروردین
۹,۳۹۳
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۱۴ فروردین ۱۳۹۹
۴,۹۰۹
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
۴,۲۰۹
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۳ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۳ فروردین
۶,۲۲۷
روز طبیعت کرونایی
روز طبیعت کرونایی
۱,۹۶۸
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۳,۰۲۰
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
۳,۲۷۵
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
۱,۷۵۷
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۴۸۵
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
۸,۵۱۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۴۹۲
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
۶,۷۰۳
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۴,۹۴۴
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
۵,۷۸۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
۵,۹۸۵
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۶۰۱
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۲,۶۶۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
۷,۵۶۹
اجرای طرح محدودیت های تردد
اجرای طرح محدودیت های تردد
۷,۰۸۰
۸ فروردین ۱۳۹۹
۸ فروردین ۱۳۹۹
۳,۱۱۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
۹,۷۲۸
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
۷,۴۷۵
۷ فروردین ۱۳۹۹
۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۹۱۷
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
۵,۸۵۲
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
۲,۳۶۵
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
۳,۶۲۲
۶ فروردین ۱۳۹۹
۶ فروردین ۱۳۹۹
۳,۷۴۴