سه افسانه درباره آینده کار و چرا آنها درست نیستند؟

۳۱۵

شبکه ۴
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۳:۲۱
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
نقش پنهان مراقبان غیر رسمی در بهداشت و سلامت
۷۰
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
اقتصاد مشارکتی سنتی آفریقا
۶۵
چگونه میتوانیم از تخلیه علمی آفریقا جلوگیری کنیم
چگونه میتوانیم از تخلیه علمی آفریقا جلوگیری کنیم
۸۹
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
عکس هایی از آفریقا که از صندلی پرواز گرفته شده است
۶۹
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
چگونه باید اینترنت را بازسازی کنیم
۱۶۲
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
برای از بین بردن زباله ها به شناخت واژه صرفه جویی نیاز داریم
۱۷۱
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
چرا خودم را برای گفتن رازهای غزه به خطر انداختم
۲۴۸
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
رازهایی از کشف شگفت انگیز اقیانوس ها
۳۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۸
۳۵۴
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
چه مشکلی در چیزی که می خوریم وجود دارد ؟
۱۳۵
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
دانشمندان میتوانند به کمک سیب پروتز گوش بسازند
۱۵۱
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
آسیب های واقعی تجارت جهانی سلاح
۱۳۲
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
بیائید از مریخ به عنوان سیاره پشتیبان استفاده نکنیم
۱۲۲
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
چرا تغییرات آب و هوایی تهدیدی برای حقوق بشر است ؟
۸۹
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقود شده انرژی تجدیدپذیر
۸۹
برنامه ریزی برای پایان نفت
برنامه ریزی برای پایان نفت
۹۷
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
مصاحبه‌ای نادر با ریاضیدانی که وال‌استریت را هک کرد
۱۶۴
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
حلقه مفقوده انرژی تجدیدپذیر
۱۰۵
آوای لذت بخش زبان اشاره
آوای لذت بخش زبان اشاره
۱۷۳
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۹۷
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
سرمایه داری ، مردم سالاری را می بلعد مگر اینکه صحبت کنیم
۱۶۳
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
درخشش کوسه ها در تاریکی و دیگر موجودات شگفت انگیز دریا
۹۳
افتخار و ترس اقیانوس ها
افتخار و ترس اقیانوس ها
۱۲۵
افتخار و ترس اقیانوس ها
افتخار و ترس اقیانوس ها
۱۲۳
درباره اینکه شترها از کجا آمده اند نظری دارید ؟
درباره اینکه شترها از کجا آمده اند نظری دارید ؟
۱۷۹
چگونه خودروهای بدون راننده در جاده ها خواهند بود ؟
چگونه خودروهای بدون راننده در جاده ها خواهند بود ؟
۱۳۰
انرژی از بسته های جلبک شناور
انرژی از بسته های جلبک شناور
۱۴۶
چه روی میدهد زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم؟
چه روی میدهد زمانی که سرطان را رمزگشایی می کنیم؟
۱۵۱
چگونه فناوری میتواند ما را از حواس پرتی حفظ کند
چگونه فناوری میتواند ما را از حواس پرتی حفظ کند
۴۲۹
واژگان شما می توانند سلامتی ذهنتان در آینده را پیش بینی کنند
واژگان شما می توانند سلامتی ذهنتان در آینده را پیش بینی کنند
۱۹۷