ترتیل یک جز قرآن کریم

۸۴

شبکه قرآن
۲۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۰۰:۰۰
مسعود سیاح گرجی - آیات ۱۸ تا ۲۴ سوره حشر
مسعود سیاح گرجی - آیات ۱۸ تا ۲۴ سوره حشر
۰
گروه محمد رسول الله(ص)
گروه محمد رسول الله(ص)
۵
رحیم خاکی - آیات ۱ تا ۳۰ سوره ذاریات
رحیم خاکی - آیات ۱ تا ۳۰ سوره ذاریات
۵
سعید پرویزی - آیات ۱ تا ۵ سوره تحریم
سعید پرویزی - آیات ۱ تا ۵ سوره تحریم
۱۶
احمد احمد نعینع - آیات ۷۷ تا ۹۳ سوره نساء
احمد احمد نعینع - آیات ۷۷ تا ۹۳ سوره نساء
۶
عبدالمنعم طوخی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
عبدالمنعم طوخی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۱۰۴
جهانبخش فرجی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
جهانبخش فرجی - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۳۶
مصطفی اسماعیل - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
مصطفی اسماعیل - ۱۹ آذر ۱۳۹۸
۹۸
عبدالباسط
عبدالباسط
۱۵۳
محمد موحدیان عطار
محمد موحدیان عطار
۸۶
یوسف البهتیمی
یوسف البهتیمی
۷۵
مصطفی اسماعیل
مصطفی اسماعیل
۶۹
وحید نظریان - آیات ۷۷ تا ۸۷ سوره اسراء
وحید نظریان - آیات ۷۷ تا ۸۷ سوره اسراء
۸۵
حسین کرمی - سوره نصر
حسین کرمی - سوره نصر
۹۸
محمود علی البنا - آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور
محمود علی البنا - آیات ۱۹ تا ۲۲ سوره نور
۸۵
کریم منصوری - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
کریم منصوری - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۸۳
گروه محمد رسول الله - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
گروه محمد رسول الله - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۸۴
محمد حسین سعیدیان - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
محمد حسین سعیدیان - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۴۴
حسین رستمی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
حسین رستمی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۴۳
عبدالفتاح شعشاعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
عبدالفتاح شعشاعی - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
۷۱
انور شحات محمد انور
انور شحات محمد انور
۱۹۵
محمد احمد بسیونی
محمد احمد بسیونی
۱۲۷
احمد ابولقاسمی - آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره بقره
احمد ابولقاسمی - آیات ۱۸۵ و ۱۸۶ سوره بقره
۸۵
مهدی غلام نژاد - آیات ۹۵ تا ۱۰۱ سوره نساء
مهدی غلام نژاد - آیات ۹۵ تا ۱۰۱ سوره نساء
۱۰۵
آیات ۱ تا ۶۸ سوره شعراء
آیات ۱ تا ۶۸ سوره شعراء
۸۹
سوره بلد جزء ۳۰ - عبدالباسط
سوره بلد جزء ۳۰ - عبدالباسط
۱۱۰
سید جواد حسینی - ۱۶ آذر ۱۳۹۸
سید جواد حسینی - ۱۶ آذر ۱۳۹۸
۱۹۳
عباس امام جمعه
عباس امام جمعه
۱۲۷
گروه محمد رسول الله
گروه محمد رسول الله
۲۲۶
جعفر فردی
جعفر فردی
۱۶۹