تنگ اردشیری

۲۰۹

شبکه فارس
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸
۲۲:۴۴