اخبار کوتاه - ۲۸ شهریور ۱۳۹۸

۱,۵۰۶

شبکه ۱
۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۴:۳۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
۲,۶۳۱
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
۱,۲۲۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۰۲۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
۸,۳۱۷
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۳۲۹
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
۶,۶۲۰
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۴,۷۹۹
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
۵,۶۹۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
۵,۹۴۲
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۵۴۴
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۲,۵۶۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
۷,۵۳۲
اجرای طرح محدودیت های تردد
اجرای طرح محدودیت های تردد
۶,۹۴۷
۸ فروردین ۱۳۹۹
۸ فروردین ۱۳۹۹
۳,۰۶۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
۹,۷۰۲
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
۷,۳۷۲
۷ فروردین ۱۳۹۹
۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۸۷۸
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
۵,۷۷۷
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
۲,۳۳۸
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
۳,۵۶۶
۶ فروردین ۱۳۹۹
۶ فروردین ۱۳۹۹
۳,۷۲۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
۱۲,۸۱۷
۵ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۴,۱۶۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
۷,۷۹۹
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
۵,۶۶۳
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
۳,۱۴۴
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۳,۰۶۱
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳ فروردین
۷,۳۳۷
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب
۲,۶۸۸
۳ فروردین ۱۳۹۹
۳ فروردین ۱۳۹۹
۲,۳۳۲