پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا ، لیگ برتر انگلیس و لیگ قهرمانان اروپا

۴,۷۳۴

پخش مسابقات بوندس لیگا آلمان ، لیگ یک فرانسه ، لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا
پخش مسابقات بوندس لیگا آلمان ، لیگ یک فرانسه ، لیگا اسپانیا ، سری آ ایتالیا و لیگ قهرمانان اروپا
۳,۴۶۶
پخش مسابقات سری آ ایتالیا و لیگ برتر انگلیس
پخش مسابقات سری آ ایتالیا و لیگ برتر انگلیس
۱,۸۳۱
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و بوندس لیگا آلمان - شنبه ۹ آذر
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و بوندس لیگا آلمان - شنبه ۹ آذر
۳,۲۴۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا
۳,۷۹۵
لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و سری آ ایتالیا ، شنبه ‌۲ آذر
لیگا اسپانیا ، لیگ برتر انگلیس و سری آ ایتالیا ، شنبه ‌۲ آذر
۲,۲۰۳
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
۲,۸۸۸
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان و لیگا اسپانیا - شنبه ۱۸ آبان
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان و لیگا اسپانیا - شنبه ۱۸ آبان
۵,۲۴۶
پخش مسابقات لیگ قهرمانان اروپا ، سه شنبه ۱۴ آبان و چهار شنبه ۱۵ آبان
پخش مسابقات لیگ قهرمانان اروپا ، سه شنبه ۱۴ آبان و چهار شنبه ۱۵ آبان
۳,۷۳۱
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و لیگا اسپانیا ، شنبه ۱۱ آبان
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس و لیگا اسپانیا ، شنبه ۱۱ آبان
۲,۸۳۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و جام اتحادیه انگلیس
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و جام اتحادیه انگلیس
۲,۶۵۱
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، بوندس لیگا آلمان ، لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
پخش مسابقات لیگا اسپانیا ، بوندس لیگا آلمان ، لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
۴,۶۳۶
پخش مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۲۰ ، دوستانه ملی و لیگ یک فرانسه
پخش مسابقات مقدماتی یورو ۲۰۲۰ ، دوستانه ملی و لیگ یک فرانسه
۵,۱۴۸
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس، لیگا اسپانیا، لیگ یک فرانسه، سری آ ایتالیا، دوستانه بین المللی و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس، لیگا اسپانیا، لیگ یک فرانسه، سری آ ایتالیا، دوستانه بین المللی و مقدماتی یورو ۲۰۲۰
۴,۳۵۷
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، لیگ قهرمانان اروپا ، لیگ قهرمانان آسیا و لیگ اروپا
۴,۴۱۷
پخش مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ، اوراوا ردز - گوانگژو ، چهارشنبه ۱۰ مهر از شبکه ورزش
پخش مستقیم لیگ قهرمانان آسیا ، اوراوا ردز - گوانگژو ، چهارشنبه ۱۰ مهر از شبکه ورزش
۲,۷۷۰
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و لیگ یک فرانسه
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، بوندس لیگا آلمان ، سری آ ایتالیا ، لیگا اسپانیا و لیگ یک فرانسه
۲,۱۳۴
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا و مقدماتی جام ملت های اروپا
پخش مسابقات لیگ برتر انگلیس ، سری آ ایتالیا و مقدماتی جام ملت های اروپا
۳,۸۲۱
لیگ برتر انگلیس ، لیگ یک فرانسه و مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا
لیگ برتر انگلیس ، لیگ یک فرانسه و مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا
۱,۸۴۶
لیگ قهرمانان آسیا ، الاتحاد و ذوب آهن دوشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
لیگ قهرمانان آسیا ، الاتحاد و ذوب آهن دوشنبه ۱۴ مرداد ساعت ۲۰:۳۰
۴,۶۵۹
جام بین المللی قهرمانان
جام بین المللی قهرمانان
۶,۹۸۴
رده بندی و فینال جام ملت های آفریقا
رده بندی و فینال جام ملت های آفریقا
۳,۰۹۰
نیمه نهایی جام ملت های آفریقا
نیمه نهایی جام ملت های آفریقا
۲,۳۶۲
پنج شنبه ۲۷ تیر - دوستانه جام بین المللی قهرمانان - آرسنال و بایرن مونیخ
پنج شنبه ۲۷ تیر - دوستانه جام بین المللی قهرمانان - آرسنال و بایرن مونیخ
۴,۸۱۸