دیدار نهایی ژاپن ۲۰۱۹ ، موموتا - کریستی

۵۵۶

شبکه ورزش
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۸:۲۸
دیدار نهایی آزاد چین ۲۰۱۹ ، موموتا - چو
دیدار نهایی آزاد چین ۲۰۱۹ ، موموتا - چو
۱۳۸
دیدار نهایی چین ۲۰۱۹ ، اندونزی - ژاپن
دیدار نهایی چین ۲۰۱۹ ، اندونزی - ژاپن
۱۱۵
ژاپن - مالزی ( دیدار نهایی بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹ )
ژاپن - مالزی ( دیدار نهایی بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹ )
۱۱۰
نیمه نهایی بدمینتون آزاد
نیمه نهایی بدمینتون آزاد
۱۵۴
تور آزاد فرانسه ( اندونزی - دانمارک)
تور آزاد فرانسه ( اندونزی - دانمارک)
۳۸۵
دیدار نهایی بدمینتون آزاد
دیدار نهایی بدمینتون آزاد
۴۳۰
نیمه نهایی انفرادی آزاد دانمارک ۲۰۱۹ ، موموتا - سوجی آرتو
نیمه نهایی انفرادی آزاد دانمارک ۲۰۱۹ ، موموتا - سوجی آرتو
۱۸۹
نیمه نهایی آزاد دانمارک ۲۰۱۹ ، اندونزی - ژاپن
نیمه نهایی آزاد دانمارک ۲۰۱۹ ، اندونزی - ژاپن
۱۵۹
دیدار نهایی دونفره آزاد فرانسه
دیدار نهایی دونفره آزاد فرانسه
۳۴۵
مسابقات آزاد چین ( چین - تایلند )
مسابقات آزاد چین ( چین - تایلند )
۲۴۳
مسابقات نهایی تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹ ، چن - کریستی
مسابقات نهایی تور آزاد فرانسه ۲۰۱۹ ، چن - کریستی
۸۵۶
دیدار پایانی دونفره مسابقات آزاد چین
دیدار پایانی دونفره مسابقات آزاد چین
۲۹۵
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد فرانسه ۲۰۱۹
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد فرانسه ۲۰۱۹
۲۲۶
دیدار نهایی نور اراد جهانی بدمینتون دونفره - دانمارک ۲۰۱۹
دیدار نهایی نور اراد جهانی بدمینتون دونفره - دانمارک ۲۰۱۹
۳۵۱
تور جهانی بدمینتون یک نفره ۲۰۱۹ - دانمارک
تور جهانی بدمینتون یک نفره ۲۰۱۹ - دانمارک
۱۶۸
تور جهانی بدمینتون دونفره ۲۰۱۹ - دانمارک
تور جهانی بدمینتون دونفره ۲۰۱۹ - دانمارک
۸۲
بدمینتون ازاد چین ۲۰۱۹
بدمینتون ازاد چین ۲۰۱۹
۱۸۳
دیدار نهایی بدمینتون تک نفره آزاد چین ۲۰۱۹
دیدار نهایی بدمینتون تک نفره آزاد چین ۲۰۱۹
۲۰۰
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹
۲۹۲
دیدار نیمه نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
دیدار نیمه نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
۲۴۱
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹
۳۶۱
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹ - نیمه نهایی
بدمینتون آزاد چین ۲۰۱۹ - نیمه نهایی
۴۵۷
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
دیدار نهایی بدمینتون دو نفره آزاد چین ۲۰۱۹
۱,۲۸۶
ژاپن - اندونزی
ژاپن - اندونزی
۲۲۸
دیدار پایانی تور جهانی جاکارتا اندونزی ۲۰۱۹ ، چو - آنتونسن
دیدار پایانی تور جهانی جاکارتا اندونزی ۲۰۱۹ ، چو - آنتونسن
۳۴۲
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، آنتونسن - موموتا
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، آنتونسن - موموتا
۴۰۲
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، ژاپن - اندونزی
دیدار نهایی بدمینتون قهرمانی جهان سوییس ۲۰۱۹ ، ژاپن - اندونزی
۳۲۶
دیدار نهایی مسابقات آزاد تایلند ۲۰۱۹ ، چو - انگس
دیدار نهایی مسابقات آزاد تایلند ۲۰۱۹ ، چو - انگس
۶۹۸
دیدار نهایی دو نفره آزاد تایلند ۲‌۰۱۹ ، هند - چین
دیدار نهایی دو نفره آزاد تایلند ۲‌۰۱۹ ، هند - چین
۲۶۷