ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی

۱,۵۱۵

شبکه ورزش
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۶:۳۰
تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۲,۴۷۹
بازی میرهاشم حسینی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
بازی میرهاشم حسینی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۳,۳۶۱
بازی سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
بازی سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۲,۶۸۱
فینال جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
فینال جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۱,۹۳۷
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۰۴۶
رقابت های بلغارستان
رقابت های بلغارستان
۸۳۴
جایزه بزرگ بلغارستان
جایزه بزرگ بلغارستان
۷۰۵
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
۲,۳۰۰
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
۸۷۷
رقابت های لیگ برتر تکواندو
رقابت های لیگ برتر تکواندو
۱,۴۴۹
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
۲,۰۸۲
جایزه بزرگ ژاپن  ۲۰۱۹ - روز پایانی
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - روز پایانی
۳,۲۳۱
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۱,۶۰۹
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
۱,۳۵۵
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
۱,۴۸۰
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
۱,۱۱۶
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
۲,۱۶۰
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
۴۱۳
فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش
فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش
۳,۸۶۸
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
۱,۳۰۶
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )
۱,۳۷۵
ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹
۹۴۲
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
۱,۵۲۳
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
۳,۳۸۲
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
۱,۸۵۳
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو روستائیان استان اصفهان
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو روستائیان استان اصفهان
۸۱۱