فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش

۳,۸۸۳

شبکه ورزش
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۵:۵۴
تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۲,۵۲۶
بازی میرهاشم حسینی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
بازی میرهاشم حسینی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۳,۴۲۳
بازی سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
بازی سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۲,۶۹۸
فینال جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
فینال جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۱,۹۷۴
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۰۵۴
رقابت های بلغارستان
رقابت های بلغارستان
۸۴۲
جایزه بزرگ بلغارستان
جایزه بزرگ بلغارستان
۷۱۵
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
۲,۳۰۴
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
۸۸۶
رقابت های لیگ برتر تکواندو
رقابت های لیگ برتر تکواندو
۱,۴۵۲
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
۲,۰۸۵
جایزه بزرگ ژاپن  ۲۰۱۹ - روز پایانی
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - روز پایانی
۳,۲۴۰
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۱,۶۱۳
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
۱,۳۵۶
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
۱,۴۸۷
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
۱,۱۲۰
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
۲,۱۶۲
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
۴۱۶
ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی
ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی
۱,۵۲۴
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
۱,۳۱۲
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )
۱,۳۸۲
ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹
۹۴۵
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
۱,۵۴۳
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
۳,۳۹۷
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
۱,۸۵۵