جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )

۱,۳۳۷

شبکه ورزش
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۴:۴۵
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۷۴۹
رقابت های بلغارستان
رقابت های بلغارستان
۷۰۸
جایزه بزرگ بلغارستان
جایزه بزرگ بلغارستان
۶۰۲
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
۲,۲۳۹
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
۸۱۸
رقابت های لیگ برتر تکواندو
رقابت های لیگ برتر تکواندو
۱,۴۰۴
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
۲,۰۲۲
جایزه بزرگ ژاپن  ۲۰۱۹ - روز پایانی
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - روز پایانی
۳,۱۹۳
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۱,۵۷۴
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
۱,۲۸۱
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
۱,۴۱۴
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
۱,۰۶۸
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
۲,۱۲۴
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
۳۸۴
ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی
ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی
۱,۴۸۰
فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش
فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش
۳,۸۰۳
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
۱,۲۷۱
ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹
۹۱۹
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
۱,۴۷۹
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
۳,۳۲۹
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
۱,۸۱۷
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو روستائیان استان اصفهان
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو روستائیان استان اصفهان
۷۶۵