اخبار کوتاه - ۲۲ شهریور ۱۳۹۸

۱,۹۸۹

شبکه ۱
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۴:۲۶
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
آخرین وضعیت تردد در روز طبیعت
۲,۸۳۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۳ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۳ فروردین
۴,۳۳۹
روز طبیعت کرونایی
روز طبیعت کرونایی
۱,۳۳۸
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱۳ فروردین ۱۳۹۹
۱,۹۳۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۲ فروردین
۳,۰۶۷
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
بازدید رییس قوه قضاییه از بیمارستان ۲۰۰۰ تختخوابی ارتش
۱,۴۹۵
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۱۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۲۷۰
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۱ فروردین
۸,۳۸۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۱۱ فروردین ۱۳۹۹
۳,۳۸۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱۰ فروردین
۶,۶۵۲
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
۴,۸۳۵
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
۵,۷۱۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
۵,۹۵۹
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
۲,۵۶۶
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۲,۵۹۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
۷,۵۴۳
اجرای طرح محدودیت های تردد
اجرای طرح محدودیت های تردد
۷,۰۰۰
۸ فروردین ۱۳۹۹
۸ فروردین ۱۳۹۹
۳,۰۷۷
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
۹,۷۰۶
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
۷,۴۰۱
۷ فروردین ۱۳۹۹
۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۸۸۷
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
۵,۷۹۴
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
۲,۳۴۲
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
۳,۵۷۴
۶ فروردین ۱۳۹۹
۶ فروردین ۱۳۹۹
۳,۷۲۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
۱۲,۸۱۸
۵ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۴,۱۶۶
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
۷,۸۰۷
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
۵,۶۷۳
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
۳,۱۴۸