۲۲ شهریور ۱۳۹۸

۱,۳۷۴

شبکه ۱
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۳:۵۹
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
عدم انتقال کرونا از هوا در مکان های عادی
۱,۱۴۹
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۹ فروردین
۲,۱۱۸
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
نتایج و اقدامات در طرح فاصله گذاری اجتماعی
۷۰۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۹ فروردین ۱۳۹۹
۴۴
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۸ فروردین
۷,۰۹۶
اجرای طرح محدودیت های تردد
اجرای طرح محدودیت های تردد
۶,۲۱۲
۸ فروردین ۱۳۹۹
۸ فروردین ۱۳۹۹
۲,۷۲۸
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۷ فروردین
۹,۵۵۶
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
اعمال محدودیت های جدید در سراسر کشور
۷,۰۰۲
۷ فروردین ۱۳۹۹
۷ فروردین ۱۳۹۹
۳,۶۵۷
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
مشمولان دریافت بسته حمایت معیشتی
۵,۵۵۴
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
دستکش ها و ماسک های استفاده شده را زمین نیاندازیم
۲,۲۶۲
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
افتتاح مجتمع بیمارستانی ۲۰۰۰ تختخوابی
۳,۴۰۵
۶ فروردین ۱۳۹۹
۶ فروردین ۱۳۹۹
۳,۶۴۵
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۵ فروردین
۱۲,۷۶۵
۵ فروردین ۱۳۹۹
۵ فروردین ۱۳۹۹
۴,۰۹۱
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۴ فروردین
۷,۷۵۷
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
مبتلا شدن دکتر میرسیدی به کرونا
۵,۵۷۰
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
اقدامات قرارگاه پدافند زیستی برای مقابله با کرونا
۳,۱۰۱
۴ فروردین ۱۳۹۹
۴ فروردین ۱۳۹۹
۲,۹۸۳
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۳ فروردین
۷,۲۹۳
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب
سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب
۲,۶۱۶
۳ فروردین ۱۳۹۹
۳ فروردین ۱۳۹۹
۲,۲۸۵
آخرین وضعیت غربالگری سلامت
آخرین وضعیت غربالگری سلامت
۵,۸۳۲
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۲ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۲ فروردین
۱۰,۱۱۱
۳ فروردین سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب
۳ فروردین سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقلاب
۴,۳۳۳
۲ فروردین ۱۳۹۹
۲ فروردین ۱۳۹۹
۲,۴۰۸
مرحله سوم رزمایش ارتش برای پیشگیری از کرونا
مرحله سوم رزمایش ارتش برای پیشگیری از کرونا
۴,۴۱۵
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱ فروردین
آخرین آمار مبتلایان و بهبودیافتگان کرونا تا ۱ فروردین
۵,۰۱۰
۱ فروردین ۱۳۹۹
۱ فروردین ۱۳۹۹
۲,۵۵۲