ارتباط مستقیم با ژاپن - دومین دوره مسابقات گرند پری ۲۰۱۹

۹۴۱

شبکه ورزش
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۳:۱۵
تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۲,۴۶۶
بازی میرهاشم حسینی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
بازی میرهاشم حسینی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۳,۳۳۶
بازی سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
بازی سجاد مردانی در مسابقات جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۲,۶۷۱
فینال جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
فینال جایزه بزرگ روسیه ۲۰۱۹
۱,۹۲۸
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
لیگ برتر تکواندو قهرمانی کشور - ۱۳ آبان ۱۳۹۸
۱,۰۴۲
رقابت های بلغارستان
رقابت های بلغارستان
۸۳۲
جایزه بزرگ بلغارستان
جایزه بزرگ بلغارستان
۷۰۲
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
جایزه بزرگ بلغارستان ۲۰۱۹
۲,۲۹۸
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان تاشکند ازبکستان ۲۰۱۹
۸۷۷
رقابت های لیگ برتر تکواندو
رقابت های لیگ برتر تکواندو
۱,۴۴۸
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - مسابقات نمایندگان ایران
۲,۰۸۱
جایزه بزرگ ژاپن  ۲۰۱۹ - روز پایانی
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ - روز پایانی
۳,۲۳۱
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
ارتباط مستقیم با ژاپن - تکواندو جایزه بزرگ ۲۰۱۹
۱,۶۰۸
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
مراسم اهدای مدال سجاد مردانی و آرمین هادی پور
۱,۳۵۴
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
فینال وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - جانگ
۱,۴۷۹
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
نیمه نهایی وزن ۸۰ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، سجاد مردانی - این
۱,۱۱۵
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
نیمه نهایی وزن ۵۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، آرمین هادی پور - دلاکه
۲,۱۶۰
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ چیبا ژاپن ۲۰۱۹
۴۱۰
ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی
ارتباط مستقیم با ژاپن - گفتگو با میرهاشم حسینی
۱,۵۱۵
فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش
فینال وزن ۶۸ کیلوگرم جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، میرهاشم حسینی - مک نیش
۳,۸۶۲
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹
۱,۳۰۶
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )
جایزه بزرگ ژاپن ۲۰۱۹ ، نیمه نهایی ۶۸ کیلوگرم ( میرهاشم حسینی - پونتس )
۱,۳۶۹
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان ۲۰۱۹
۱,۵۲۰
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور ( چهاردهمین دوره رقابت های پومسه کشور ) - اصفهان
۳,۳۷۹
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
تکواندو قهرمانی کشور - اصفهان
۱,۸۵۱
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو روستائیان استان اصفهان
اولین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو روستائیان استان اصفهان
۸۱۱