مشکل عدم روشنایی معابر-شهر جدید پرند

۲۹۰

شبکه ۵
۲۲ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۲:۱۴
مشکلات صنعتگران خیابان امیرکبیر-گلستان
مشکلات صنعتگران خیابان امیرکبیر-گلستان
۶۶
عدم گازرسانی-اسلامشهر،مجتمع تاوا
عدم گازرسانی-اسلامشهر،مجتمع تاوا
۱۱۲
گشت نامحسوس - ورامین
گشت نامحسوس - ورامین
۵۳۱
نهال کاری همگانی برای ایرانی سرسبز - ملارد
نهال کاری همگانی برای ایرانی سرسبز - ملارد
۱۱۴
یادواره شهدای گمنام -پردیس
یادواره شهدای گمنام -پردیس
۱۷۱
مشکلات عمرانی مسکن مهر فاز ۶ پرند
مشکلات عمرانی مسکن مهر فاز ۶ پرند
۲۰۷
مشکلات عمرانی خیابان ۲۰ متری چناران -ملارد
مشکلات عمرانی خیابان ۲۰ متری چناران -ملارد
۳۶۴
تثبیت کرایه تاکسی ها
تثبیت کرایه تاکسی ها
۲۴۶
خدمات رسانی درمانی و فرهنگی در پاکدشت
خدمات رسانی درمانی و فرهنگی در پاکدشت
۵۰۶
مشکلات صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد
مشکلات صنعتگران شهرک صنعتی خیرآباد
۲۴۴
تخریب اموال عمومی -ورامین
تخریب اموال عمومی -ورامین
۳۴۱
طرح نظارت و سازماندهی قیمت ها
طرح نظارت و سازماندهی قیمت ها
۲۱۶
نیمه کار ماندن پروژه سپنتا ، اسلامشهر
نیمه کار ماندن پروژه سپنتا ، اسلامشهر
۳۷۴
معارفه معاون استاندار تهران و فرمانده ویژه شهرستان ری
معارفه معاون استاندار تهران و فرمانده ویژه شهرستان ری
۳۶۷
دوره آموزشی مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار
دوره آموزشی مفاهیم بازآفرینی شهری پایدار
۲۸۸
مشکلات عمرانی اهالی شهرک طلاییه - بومهن
مشکلات عمرانی اهالی شهرک طلاییه - بومهن
۳۱۴
مشکلات مسکن مهر خورشید ۸ - پیشوا
مشکلات مسکن مهر خورشید ۸ - پیشوا
۲۵۴
مشکلات اهالی پاکدشت
مشکلات اهالی پاکدشت
۳۶۹
گشت تعزیرات حکومتی
گشت تعزیرات حکومتی
۴۸۰
مشکلات عمرانی کسبه - سه راه آدران
مشکلات عمرانی کسبه - سه راه آدران
۴۲۵
فرونشست زمین -ورامین
فرونشست زمین -ورامین
۲۹۰
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
پروژه پل های نیمه کاره - پیشوا
۳۰۶
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
مشکل آسفالت شهرک الهیه - شهر قدس
۴۷۲
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
عدم صدور جواز ساخت و ساز-پاکدشت-جاده پارچین
۴۳۴
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
مشکلات مسکن مهر مهرآباد-رودهن
۴۷۴
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
نیمه کاره ماندن احداث سوله ورزشی سفیدار-رباط کریم
۴۰۳
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
مشکلات اهالی رباط کریم - شهرک سپیدار
۲۱۸
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
تخریب و رفع اراضی ملی - پردیس
۲۶۴
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
عدم بازسازی بنای تاریخی کهریزک
۳۰۰
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
مشکلات مسکن مهر امین - فرون آباد
۴۹۷