مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان امام حسین (ع)

۲۴۸

شبکه فارس
۲۱ شهریور ماه ۱۳۹۸
۲۲:۰۶
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
۱۱۸
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
۱۱۷
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
۸۱
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
۷۹
شیراز-۲۸ صفر
شیراز-۲۸ صفر
۸۶
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
۷۷
سوگ عرشیان
سوگ عرشیان
۸۹
خاتم عشق
خاتم عشق
۷۱
در محضر خورشید
در محضر خورشید
۱۰۰
آش نذری ۸۶ تنی
آش نذری ۸۶ تنی
۱۹۳
شیراز ۲۸ صفر
شیراز ۲۸ صفر
۱۰۵
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
۱۲۸
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
۱۴۱
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۳۴
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۲۴
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۱۹
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۶۴
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۶۴
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۸۷
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۸۷
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۹۲
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۴۷
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۱۶
اربعین حسینی -  اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۰۰
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۸۰
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۹۹
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۷۶
برپایی موکب و خدمت به زائران  - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
برپایی موکب و خدمت به زائران - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۸۶
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۶۵
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۹۵