مراسم شعرخوانی محرم

۱۵۵

پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
پیرغلامان حسینی - حاج مهدی مطیع قوانین
۱۹۲
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
تکیه شهدای جهرم-مشهد مقدس
۱۹۳
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
عزاداری ۲۸ صفر-اشکنان
۱۶۱
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
عزاداری ۲۸ صفر -پاسارگاد
۱۵۱
شیراز-۲۸ صفر
شیراز-۲۸ صفر
۱۵۷
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
عزاداری ۲۸ صفر-ارسنجان
۱۴۶
سوگ عرشیان
سوگ عرشیان
۱۵۷
خاتم عشق
خاتم عشق
۱۴۳
در محضر خورشید
در محضر خورشید
۱۶۹
آش نذری ۸۶ تنی
آش نذری ۸۶ تنی
۲۷۰
شیراز ۲۸ صفر
شیراز ۲۸ صفر
۱۷۶
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
سی و چهارمین شب شعر عاشورا
۱۹۱
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم-۲۸ مهر ۱۳۹۸
۲۱۱
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اعزام سادات شهرستان سیدان به پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۰۳
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قطاری - سینه زنی سنتی شیراز - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۹۷
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
قدم قدم تا حرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۹۲
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
پیاده روی اربعین - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۳۸
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بهمن - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۳۵
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - قیر و کازون - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۵۱
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جهرم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۵۱
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
جامانده - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۶۱
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
سی و دومین شب شعر عاشورا - شیراز - بخش ۲ - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۲۱۹
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - جویم - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۸۷
اربعین حسینی -  اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - اشکنان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۶۶
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - ارسنجان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۴۷
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - زرقان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۷۲
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - بنارویه - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۴۱
برپایی موکب و خدمت به زائران  - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
برپایی موکب و خدمت به زائران - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۵۰
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
موکب سیدالساجدین (ع) - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۳۱
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
اربعین حسینی - سیدان - ۲۷ مهر ۱۳۹۸
۱۷۰