هاکی روی چمن قهرمانی اروپا بلژیک ۲۰۱۹ ، بلژیک - ولز

۴۱۶

شبکه ورزش
۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۸
۱۰:۱۵
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
مرحله نیمه نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
۲۱۸
دیدار نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوئیس ۲۰۱۹ ، ترینگ - کانادا
دیدار نهایی هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوئیس ۲۰۱۹ ، ترینگ - کانادا
۴۱۷
هاکی روی یخ - کانادا- تی پی اس تورکا - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
هاکی روی یخ - کانادا- تی پی اس تورکا - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰
۱۳۵
هاکی روی یخ جام اسپنگلر -  سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۱۳۵
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
دیدار نهایی المپیک ۲۰۱۲ - لندن
۳۹۹
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - اچ سی داوس و اچ سی تی پی اس
۱۴۹
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
مسابقات هاکی روی یخ اسپینگر ۲۰۲۰ سوییس
۵۰۲
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
اچ سي داوس - اچ سي تي پي اس ، هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰
۲۹۷
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
هاکی روی یخ جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و بولاو
۲۱۱
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
هاکی روی یخ جام اسپنگلر - سوییس ۲۰۲۰ - کانادا و اچ سی داوس
۱۵۷
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
هاکي روي يخ جام اسپنگلر سوييس ۲۰۲۰ - کانادا و ترينگ
۱۲۲
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
رده بندی هاکی المپیک ۲۰۱۶
۳۹۴
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
هاکی روی یخ - جام اسپنگلر سوییس ۲۰۲۰ - داووس و چوینگ
۱۶۶
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
هاکی روی یخ - جام اسپينگلر - سوییس ۲۰۲۰ - تورکا و پیوتا
۴۴۲
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰ - جوکریت و دینامو
۷۵۲
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
فرش ماهور تبریز - هیئت اسکیت فارس، لیگ برتر هاکی
۱,۱۵۸
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
هاکی روی یخ روسیه ۲۰۲۰ ، اسکی - جوکریت
۴۴۵
کانادا - اتلاری
کانادا - اتلاری
۶۲۳
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
لولئا هاکی - لوزان ( مسابقات قهرمانی اروپا )
۴۰۶
زالاوات - اک بارز
زالاوات - اک بارز
۵۱۴
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
هاکی روی یخ قهرمانی اروپا
۲۱۹
بلوز - اولنچ
بلوز - اولنچ
۱۵۳
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۳۲۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - ۲۰۱۹
۱۸۱
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
هاکی روی یخ ( ادمونتون - آریزونا )
۲۸۸
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
هاکی روی یخ - مسابقات قهرمانی اروپا ۲۰۱۹ - ( تاپارا - ای وی راگ )
۲۴۷
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ،  بوفالو - لایتینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، بوفالو - لایتینگ
۵۷۵
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹ ، گلدن نایتس - پنگوئتس
۳۵۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۲۲۵
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
هاکی روی چمن ، پاکستان - هلند ( بازی دوم )
۵۷۴